Veiligheidspanel Nasa treedt af

Het negenkoppige veiligheidspanel van de Nasa is afgelopen dinsdag in zijn geheel afgetreden, aldus de New York Times. Het Aerospace Safety Advisory Panel, in 1967 ingesteld na de brand in de Apollo 1 (die drie astronauten het leven kostte), was de afgelopen weken zwaar onder vuur komen te liggen. Een Senaatscommissie verweet het panel problemen die de weg effenden voor de ramp met spaceshuttle Columbia niet te hebben onderkend. En het Columbia-onderzoeksteam noemde het panel in zijn eind augustus verschenen eindrapport `onafhankelijk, maar veelal weinig invloedrijk'.

Weliswaar klaagde het panel in 1995 dat de Nasa de spaceshuttle als volwassen beschouwde in plaats van als een toestel dat nog altijd in de ontwikkelfase verkeerde, en dat `die zelfgenoegzame houding ernstige ongelukken in de hand kon werken', maar dat haalde weinig uit. Het Columbia-onderzoeksteam wees juist die zelfgenoegzaamheid aan als de diepere oorzaak achter de ramp van 1 februari. Sommige panelleden klaagden over gebrek aan onafhankelijkheid, omdat stafleden in dienst waren bij de Nasa. Tegenover de New York Times verklaarde panelvoorzitter Shirley McCarty, een luchtvaart-consultant, dat de leden zich `zwaar gefrustreerd' voelden.

Kort na het ongeluk met de Columbia had het panel op zijn jaarbijeenkomst een ontsnappingsvoorziening voor shuttlebemanningen bepleit. Ook zou de officer die tijdens shuttlevluchten de veiligheid bewaakte een onafhankelijker positie moeten innemen. Maar de Nasa toonde zich niet ontvankelijk, aldus McCarty, wat de effectiviteit van het panel niet ten goede kwam. De Senaatscommissie heeft zich intussen uitgesproken voor een reorganisatie van het veiligheidspanel. Een nieuw team van erkende experts op het gebied van veiligheid, organisatie en techniek, afkomstig uit de industrie en de academische wereld, zou met een nieuwe opdracht aan de slag moeten.