Vallen eist meer doden dan zelfmoord

De gebroken heup na een ongelukkige val leidt bij een fors percentage oude mensen tot een snelle dood. De val is daardoor absoluut gezien een belangrijker niet-natuurlijke doodsoorzaak dan de zelfdoding en de verkeersongelukken. In 2002 stierven ruim 1800 mensen aan de gevolgen van een val, ruim 1500 door zelfmoord en ongeveer 1100 door verkeersongelukken.

De sterfte door niet-natuurlijke dood is tot 75 jaar bij mannen steeds groter dan bij vrouwen. Er sterven ook beduidend meer mannen dan vrouwen door zelfdoding (2 mannen op 1 vrouw) en door verkeersongelukken. Ook worden er beduidend meer mannen vermoord en vergiftigd en verdrinken er meer mannen dan vrouwen.

Maar op hoge leeftijd komen de beruchte heupfracturen bij bejaarde vrouwen als belangrijke niet-natuurlijke doodsoorzaak naar voren. Die pieken bij 75- tot 90-jarigen maken 2% van de totale sterfte in die leeftijdsgroep uit. Onder bijvoorbeeld 15- tot 30-jarigen is dat heel anders. In die leeftijdscategorie bepaalt de niet-natuurlijke dood 40% en 60% van de sterfte bij vrouwen en mannen.