Tweede Maasvlakte ruimtelijk mogelijk

De ruimte voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte is definitief gereserveerd.

Gisteren besloot het kabinet tot publicatie van het vierde deel van de daartoe genomen Planologische Kernbeslissing (PKB) Plus.

Daarmee komt de ruimtelijke voorbereiding in de laatste fase. Het is nog niet duidelijk wanneer met de daadwerkelijke aanleg zal worden begonnen, maar dat zal zeker niet voor 2005 zijn. Eerst moeten zich voldoende bedrijven melden die zich willen vestigen op de Tweede Maasvlakte.

Het rijk draagt een kwart bij in de kosten van de aanleg. Het project is opgenomen in het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport. In de plannen is 1.000 hectare nieuw land in zee voorzien als haventerrein. Daarnaast komt er 750 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied ten noorden van Rotterdam en in het gebied Midden-IJsselmonde.

In het bestaande havengebied is een serie herbenuttingsprojecten voorzien, waarvan de uitvoering in handen van de gemeente Rotterdam ligt.

Tot 11 november kan nog beroep worden aangetekend tegen de plannen. De Europese Commissie stemde in april dit jaar in met de aanleg van het nieuwe havengebied in zee. De Tweede en Eerste Kamer hebben met de eerdere delen van de PKB-plus ingestemd.