Subsidiebeleid

Dit kabinet wil onder andere de kosten van geneesmiddelen verlagen. Nu wil minister Hoogervorst het Geneesmiddelenbulletin, een van de weinige informatiebronnen die onafhankelijk is van de farmaceutische industrie, de nek omdraaien. Daardoor gaat de arts die de medicijnen moet voorschrijven een belangrijke, objectieve informatiebron missen.

Verder wil VWS ook nog eens de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, het Nederlands Huisartsen Genootschap, 1,6 miljoen euro subsidie afnemen.

Wat, zo kan men zich afvragen, zijn de criteria voor dit nieuwe subsidiebeleid? Voorrang krijgen subsidies op onder meer het thema kennis: het vergaren, instandhouden en delen van essentiële kennis over (maatschappelijke) zorg en gezondheid. Zo staat het letterlijk in de nota `Kennis, innovatie, meedoen, beleid begrotingssubsidies VWS'. Dit kabinet is niet in staat zijn eigen criteria toe te passen en dit beleid is hoogst ongezond voor Nederland.

    • Jos van Dijk
    • Henriëtte van der Horst