Roken in inrichting mag

Bewoners van psychiatrische inrichtingen met een eigen kamer, of klanten van de thuiszorg mogen blijven roken. Thuiszorgers of andere hulpverleners kunnen daar geen beroep doen op het recht op een rookvrije werkplek. Ook roken in de open lucht op bijvoorbeeld stations wordt niet verboden. Dat staat in het voorstel van minister Hoogervorst (Volksgezondheid) waar de ministerraad gisteren mee akkoord is gegaan. Het voorstel behelst uitzonderingen op het recht op een rookvrije werkplek die volgend jaar januari ingaat. Daarin staat ook dat het uitstel dat Hoogervorst aan de horeca gunde voor onbepaalde tijd geldt.