Registratie allochtoon personeel vervalt

Vanaf 1 januari vervalt de verplichting voor bedrijven om de etnische herkomst van werknemers te registreren.

Het kabinet heeft gisteren besloten de `wet samen', waarin deze verplichting geregeld was, niet te verlengen wanneer zij per 1 januari volgend jaar afloopt.

De wet werd in 1998 van kracht als tijdelijke maatregel om de arbeidsdeelname van etnische minderheden te bevorderen. Werkgevers moeten volgens de wet ook registreren op welk niveau allochtoon personeel werkt en welke maatregelen zij nemen om een evenredige vertegenwoordiging van allochtonen in hun bedrijf te bevorderen.

Volgens staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) zijn werkgevers zich nu voldoende bewust van hun verantwoordelijkheid op dit gebied. Dat is gebleken uit een evaluatie van het ministerie over de werking van de wet. De afschaffing past volgens Sociale Zaken ook in het kabinetsbeleid om de administratieve lasten voor werkgevers te verlagen.

Dit voorjaar pleitten een aantal minderhedenorganisaties juist voor het verlengen van de wet. Volgens het Landelijk Overlegorgaan Minderheden, het instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum en het Landelijk Bureau ter bestrijding van rassendiscriminatie blijft het nodig werkgevers te verplichten tot multicultureel personeelsbeleid. Sinds 1998 klaagden de instanties herhaaldelijk dat veel bedrijven de wet niet naleefden.

Het kabinet neemt nu wel een aantal andere, niet verplichtende maatregelen om de arbeidsdeelname van allochtonen te bevorderen. Zo komt er een Landelijk Centrum Diversiteitsmanagement om werkgevers te informeren en adviseren en om 'goede voorbeelden' te verspreiden. Verder gaat het kabinet zich inspannen voor de ontwikkeling van een bedrijfseconomisch hulpmodel waarmee bedrijven de kosten en baten van multicultureel personeelsbeleid kunnen berekenen.

Het kabinet is van mening dat werkgevers onderling afspraken moeten maken over het verspreiden van goede initiatieven. Ze is verder een voorstander van vrijwillige registratie van etnische herkomst.