Paus JP I

Frits Abrahams schrijft in zijn column `Paus': ,,Er gaan geruchten dat Johannes Paulus I vermoord is, maar daar zijn geen aanwijzingen voor. Hij zou aan een hartaanval zijn overleden.'' En-passant vermeldt Abrahams dat Radio Vaticana de rol van zuster Vicenza, de non die de paus koffie bracht en hem dood in bed aantrof, verzweeg en verdraaide (Achterpagina, 10 september).

Zes jaar na de dood van deze paus in 1978, toonde de Britse onderzoeksjournalist David Yallop in zijn boek Gods wil of mafia? echter afdoende aan dat Johannes Paulus I uit de weg werd geruimd wegens zijn plannen geboortebeperking te legaliseren en de financiën van het Vaticaan drastisch te saneren. De paniek die deze plannen veroorzaakten bij de machtige conservatieve leden van de curie en bij de maffia-bankiers als Sindona en Calvi, wier gezamenlijke belangen gepersonifieerd werden door `Gods' eigen Bankier', de schatbewaarder van het Vaticaan, bisschop Paul Marcinkus, leidden tot het besluit de paus te vermoorden. De rol van zuster Vicenza was daarbij fundamenteel: ,,Geen zuivere koffie'', zou de Schaduw hebben gezegd, al ging het dan om een glas water dat zij de paus de nacht ervoor had gebracht. Ondanks de aandrang van de Romeinse justitie en recherche, sloot het Vaticaan hermetisch zijn deuren, liet de dode paus als de donder balsemen en heeft nooit een lijkschouwing of gerechtelijk onderzoek toegestaan. Dat ook de bankier Roberto Calvi vier jaar later werd vermoord (opgehangen onder een brug over de Thames), zou ermee te maken hebben dat hij de `omerta' van Vaticaan en maffia alsnog had willen doorbreken.

    • Tomas Ross den Haag