Hulp bij rouw 2

De vraag of je hulp bij rouw kunt huren gaat vooraf aan het nadenken over hulp, zoals baptistenpredikant Van der Veen aanbiedt in het artikel `Te huur: Hulp bij rouw'. Hoe raar dat ook klinkt de gewone dingen in het leven vreugde, verdriet en ook rouw lijken alleen maar te kunnen worden geduid in de vorm van hulpverlening en dienstverlening als een zakelijke transactie.

Echte hulp, betrokkenheid en je verantwoordelijk voelen voor elkaar ontstaat uit onbaatzuchtigheid en wederkerigheid.

Zulke hulp sluit aan bij het eigen helende vermogen van mensen, ook in situaties van groot verdriet. Het Humanistisch Verbond, stelt zich dan ook bescheiden op als het gaat om hulp bij het vormgeven van een afscheid.

Uit commercieel oogpunt valt er ook nog wel wat aan te merken op het aanbod van de predikant. Reclame maken door het product van een ander in een negatief daglicht te stellen wordt zelfs in de meest harde vorm van zakelijk verkeer als niet fatsoenlijk beschouwd.

    • Humanistisch Verbond
    • Ruud van Sijl