Gasvoorraad

Waarom wil Brussel ineens invloed op de Nederlandse gasvoorraad, en bijvoorbeeld niet op de Britse en Noorse olie- en gasreserves op het continentaal plat?

Daarvoor zijn op zijn minst twee mogelijke antwoorden. In de eerste plaats kun je een klein en relatief onbeduidend land beter aanpakken dan een lidstaat als het Verenigd Koninkrijk. Maar wezenlijker nog is het volgende: bijna alle Europese lidstaten zullen in de nabije toekomst de gevolgen ondervinden van de vergrijzing. Bij grote EU-lidstaten als Frankrijk en Italië ontstaan er binnen afzienbare tijd enorme pensioenaanspraken die niet door evenredige besparingen kunnen worden gedekt, omdat er sprake is van een omslagstelsel.

In Nederland daarentegen, wordt een groot gedeelte van de toekomstige pensioenverplichtingen wel gedekt door de reserves van pensioenfondsen. De huidige poging om invloed te kunnen uitoefenen op de Nederlandse gasvoorraden kan dan ook niet anders worden uitgelegd dan als een opmaat naar een greep in de echte vleespotten van Egypte: de Nederlandse pensioenreserves.

    • Paul de Cort