CULTUUR EN GELOOF

Allochtone jongeren lezen dezelfde boeken als hun autochtone leeftijdsgenoten. Maar áls ze een boek zouden willen lezen waarin ze hun cultuur, geloof en achtergrond herkennen, moeten ze lang zoeken voor een goed boek.

,,Kinderboeken waarin kinderen uit verschillende culturen de hoofdrol spelen, zijn nog zeldzaam en meestal slecht geschreven en/of geïllustreerd'', zegt Hannie Humme van Bureau Leesbevordering en Educatie, gespecialiseerd in interculturele verschillen. Marokkaanse meisjes bijvoorbeeld verslinden boeken van de Marokkaanse schrijfster Zohra Zarouali. Deze jonge schrijfster heeft inmiddels vier boeken geschreven. In al haar boeken speelt een jonge, intelligente Marokkaanse vrouw de hoofdrol. Zij is als rolmodel ontzettend populair onder Marokkaanse meisjes. ,,Bij gebrek aan beter'', vindt Humme. ,,Zarouali's taal is belabberd en haar stijl boeketreeksachtig.'' Humme betreurt het dat er heel weinig goed geschreven boeken zijn met allochtone hoofdpersonen. ,,Waar ze ook vandaan komen, hebben kinderen recht op goede boeken'', vindt Humme.

Herkenbaarheid is een belangrijke factor, vindt ook Anne-Mariken Raukuma van De Stichting Lezen. Dat er weinig boeken over jonge allochtonen zijn, hangt volgens Raukuma samen met het feit dat er weinig auteurs interculturele kinderboeken schrijven en met het beleid van uitgevers om geen boeken voor deze doelgroep uit te brengen.

Querido, één van de grote kinderboekenuitgevers in Nederland, heeft geen boeken in haar fonds waarin een allochtoon kind de hoofdrol speelt, wel boeken waarin zij een rol spelen. ,,We onderscheiden ze niet als een specifieke groep'', zegt een woordvoerder, ,,bovendien wordt in die gezinnen het belang van het lezen minder zwaar gewogen.''

In de Centrale Bibliotheek van Rotterdam vragen Surinaamse ouders soms naar verhalen over de spin Annansi, zegt Monica Arts van de jeugdafdeling. De Amsterdamse boekhandel El Hizjra verkoopt wel Nederlandse interculturele kinderboeken, maar het aanbod is klein, vindt directeur Abderrazzak Sbaiti. ,,We hebben in onze collectie Arabischtalige kinderboeken. Een paar jaar geleden vroegen ouders naar een Koran-editie voor kinderen. En als je dan vaak `nee' moet verkopen, vragen ze er uiteindelijk niet meer naar.''

    • Hulya Cigdem