Boete voor Frans tekort is speldenprik

Vier jaar klinkt niet als de snelle, corrigerende actie waartoe regeringen krachtens het Europese Stabiliteitspact verplicht zijn. Maar het is wel de tijd die Frankrijk denkt nodig te hebben om aan de regels die dat Pact aan het begrotingstekort stelt, te kunnen voldoen.

Dat is al wel beter dan de vijf jaar die het land nog maar een paar maanden geleden voorspiegelde. Op grond van de toenmalige berekeningen zou Frankrijk het begrotingstekort pas in 2006 tot minder dan 3 procent van het bruto nationaal product hebben teruggebracht – na de limiet in 2002 voor het eerst doorbroken te hebben.

Maar vier jaar is niet zo goed als de drie jaar die de voorstanders van de harde lijn, zoals Nederland en Ierland, hebben voorgesteld, of die Duitsland heeft toegezegd. Er bestaat dus nog steeds een kans dat de Europese Commissie Frankrijk een boete gaat opleggen wegens het overtreden van de regels.

Dit klinkt misschien vreemd – het beboeten van een land dat toch al worstelt met het beperken van zijn begrotingstekort. Maar in feite zijn de sancties van de Commissie helemaal niet zo zwaar. Zij vormen slechts een speldenprik, zoals een paar eenvoudige rekensommen aantonen.

Als er een straf wordt opgelegd door de Europese Commissie moet Frankrijk allereerst een niet rentedragend deposito storten, dat via een ingewikkelde formule is afgeleid van de omvang van het begrotingstekort. Pas twee jaar later wordt dit bedrag omgezet in een boete, en dat gebeurt slechts als het land geen passende actie heeft ondernomen.

Als het tekort 4 procent van het bbp bedraagt, zou de omvang van het deposito overeenkomen met zo'n 0,3 procent van het bbp, ofwel 4,5 miljard euro, aldus berekeningen van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Als we uitgaan van een rente van 3 procent, `kost' het deposito Frankrijk jaarlijks ongeveer 135 miljoen euro aan misgelopen inkomsten. Dat is veel minder ingrijpend dan de kosten van een op krimp gericht beleid.

Het is ook minder dan een vijfde van wat de Franse regering besteedt aan hulp aan Alstom. Doen de sancties er dus toe? Niet echt – de komende twee jaar in ieder geval niet.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.