Bijdragen van derden aan de programmakosten van publieke omroepen in 2003

Dit is een overzicht van bijdragen van derden aan de programmakosten van publieke omroepen in 2003. Informatie over 2001 en 2002 is vanwege ruimtegebrek te vinden in het dossier publieke omroep op www.nrc.nl. Het overzicht is samengesteld aan de hand van informatie van (semi)overheden, ideële organisaties, de publieke omroepen en het bestuur van de publieke omroep. Een compleet overzicht ontbrak tot nu toe bij het bestuur van de Publieke Omroep en het Commissariaat voor de Media.

Opgenomen zijn bijdragen en subsidies van ideële organisaties en instellingen, overheden en semi-overheden, verstrekt aan publieke omroepen. Niet opgenomen zijn de openbare en reeds bekende geldstromen uit film-, omroep- en stimuleringsfondsen, zoals het Coproductiefonds Binnenlandse Omroep, het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Ook de in de begrotingen van de omroepen opgenomen bijdragen van het Fonds Omroep Reserve (afkomstig van de Algemene Omroepreserve) zijn buiten beschouwing gelaten.

Opgenomen zijn wel de gegevens van de raad van bestuur van de NOS over sinds 2001 door de publieke omroepen ontvangen bijdragen van commerciële sponsors. Om een onderscheid te maken met ideële en overheidsbijdragen wordt alleen in gevallen van commerciële sponsoring de term `gesponsord door' gebruikt.

Evangelische Omroep

1. De Derde Kamer. Drie televisieprogramma's naar aanleiding van NCDO-project De Derde Kamer. De Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) betaalde 110.000 euro. Producent Palm Plus Produkties.

2. Agrarisch Journaal. Reeks televisieprogramma's. Producent Mesker Media Affairs BV. Bijdrage ministerie V&W: 16.500 euro. Stichting Vrienden van het Platteland betaalde 216.000 euro. Daarvan betaalde de stichting zelf 35.000 euro, de rest kwam van productschappen, AOC's (agrarisch onderwijs) en landbouworganisaties.

3. Ingang Oost. Serie informatieve programma's vanaf de afdeling Spoedeisende Hulp in een ziekenhuis. Producent René Stokvis. Om de komst van een collectant in serie te laten filmen betaalde het Koningin Wilhelmina Fonds 6.500 euro. Om in een andere special aandacht te krijgen voor de week van de Palliatieve Zorg betaalde het KWF 48.000 euro.

4. Operatie Kindertrauma. Televisieprogramma. Zes reportages over mediators van het Liliane Fonds. Elke reportage (25 min.) twee keer uitgezonden. Totale kosten Liliane Fonds 188.880 euro.

5. Ziekenhuisspecial. Televisieserie. Aflevering mede betaald door Aidsfonds, Hartstichting, KWF en Reumafonds: 120.000 euro

6. Ziekenhuisspecial. Televisieserie. Betaald door Reumafonds: 30.000 euro

7. Ziekenhuisspecial. Televisieserie. Betaald door Aidsfonds: 30.000 euro

BNN

1. Documentaire over kindsoldaten in Afrika in serie Warzone. Memisa betaalde 20.000 euro, NCDO 40.000 euro op een totaal volgens BNN van 72.193 euro.

2. Sugababes. Muziekprogramma gesponsord door Universal Music BV met kant-en-klaar programma.

3. Madonna. Muziekprogramma gesponsord door Warner Music Benelux met reis- en verblijfkosten voor interview Madonna.

4. Avril Lavigne. Muziekprogramma gesponsord door BMG Nederland BV met gratis uitzendrecht concertregistratie.

5. Coldplay. Muziekprogramma gesponsord door EMI Netherlands BV met gratis uitzendrecht concertregistratie.

6. Live PopSecret. Gesponsord door Universal Music BV met alle kosten met betrekking tot optreden, registratie en overige kosten.

VARA

1. Op weg naar Het Lagerhuis. Landelijke debatwedstrijd voor scholieren, resulterend in drie tv-uitzendingen. Bijdrage NCDO: 50.000 euro aan voorronden van de VARA.

2. Boy. Telefilm over Antilliaanse verzetsstrijder in Tweede Wereldoorlog. Bijdrage 5.000 euro van NCDO. Producer Memphis Film & Television.

3. Jules Unlimited. Jongerenprogramma voor televisie. Bijdrage van Stichting Weten in kosten redacteur wetenschapsonderwerpen: 26.186 euro. Commentaar VARA: ,,Het feit dat een redactieplaats geheel of gedeeltelijk wordt betaald door de Stichting Weten doet op geen enkele wijze afbreuk aan de redactionele onafhankelijkheid van het desbetreffende programma.''

4. Achter het nieuws van de wetenschap. Televisieprogramma. Bijdrage van Stichting Weten in kosten redacteur wetenschapsonderwerpen: 54.144 euro. (zie 3)

AVRO

1. Dubbelklik. Televisieserie. Productie van lespakket voor programma, bijdrage 5.000 euro van NCDO.

2. Wapenverkoop in ontwikkelingslanden. Documentaire. Producent Sander Francken Film. Bijdrage NCDO van 3.500 euro in ontwikkeling.

3. Holland Avenue. Vijfdelige coproductie AVRO en Architectuur Biënnale. Producent Palazzina Productions. Bijdrage ministerie V&W 73.000 euro.

4. Monument Agent 008. Kinderprogramma in kader van de Open Monumentendag. Mede betaald door de Stichting Nationaal Restauratiefonds 23.000 euro.

5. Nederland in Beweging. Dagelijks televisieprogramma. Kosten worden mede opgebracht door NOC*NSF, Hartstichting, KWF, Reumafonds, Astmafonds, Nationaal Fonds Ouderen: 312.689 euro.

6. Get the picture. Televisieserie. Voor opkomst van een KWF-collectant in programma betaalde KWF 5.000 euro. Voor eenmalige aflevering gewijd aan Natuurmonumenten betaalde deze vereniging 10.000 euro. Wereld Natuur Fonds betaalde voor een aflevering over WNF 5.000 euro.

7. Alle dieren tellen mee. Televisieserie. Bijdrage van het ministerie van LNV van 10.000 euro. Mede betaald door de Dierenbescherming.

8. Vaders! Televisie-talkshow. Het programma in het kader van campagne van het ministerie van SZW: `Mannen in de hoofdrol'. Programma mede betaald door SZW: 688.197 euro, het EQUAL-programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF): 688.197 euro. 12 afleveringen in 2003, 12 in 2004.

9. Arbeidsvitaminen. Radioprogramma 3 FM. Aandacht voor koraalcampagne van Wereld Natuur Fonds. WNF betaalde 29.000 euro.

10. Heartbeat. Kennisquiz op televisie. Bijdrage van derden.

11. WNF Concert. Televisie-uitzending. Mede betaald door WNF (160.000 euro) en Staatsbosbeheer droeg een onbekend bedrag bij.

12. Capibara. Dierenquiz op televisie. Bijdrage van het Wereld Natuur Fonds 20.000 euro voor vier items over koraalcampagne WNF.

13. NatuurAvontuur, natuurprogramma op televisie. Bijdrage van Vereniging Natuurmonumenten

14. Anniko's Wilde Wereld Reizen. Televisieprogramma. Bijdrage van Wereld Natuur Fonds: 152.000 euro.

15. Tussen dier en souvenir. Eenmalig televisieprogramma. Bijdrage van WNF 60.000 euro.

16. MuseumGasten. Serie programma's over musea. Productiekosten voor de helft betaald door Stichting Museumjaarkaart: 340.335 euro.

17. Het Wilde Wonen. Televisieprogramma. Bijdrage van het ministerie van VROM 30.000 euro.

18. Eerst zien. Televisieprogramma. Geproduceerd door Yvo Niehe Producties. Bijdrage van Stichting Weten in kosten redacteur wetenschapsonderwerpen: 46.200 euro.

19. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba tijdens de Tweede Wereldoorlog. Televisieprogramma. Producent Palm Plus Produkties. Bijdrage van Stichting Doen: 25.000 euro.

20. Een passie voor de Hermitage. Televisieprogramma. Producent Viewpoint Productions. Mede betaald door de Stichting Doen: 65.000 euro.

21. De Witte Olifant. Televisieprogramma. Producent De Filmboulevard. Bijdrage van Stichting Doen: 10.000 euro.

22. De Gouden Piramide. Televisieprogramma over de prijs voor excellent opdrachtgeverschap. Bijdrage van het ministerie van VROM van 80.000 euro.

23. Blik op de Weg. Verkeersprogramma. Leo de Haas TV-producties. Diverse sponsors, waaronder Volvo Cars en Getronics.

TROS

1. Lunch TV. Dagelijks televisieprogramma. Financiële bijdragen van Nationaal Reuma Fonds, UNICEF, Nederlandse Hartstichting, Koningin Wilhelmina Fonds en Stichting Met dieren meer mens, Liliane Fonds. Totaalbedrag volgens TROS ongeveer gelijk aan 2002: 460.000 euro. Per item betaalde KWF 3.750 euro. Liliane Fonds betaalde voor item over hulpverlening Rwanda 3.750 euro. Hartstichting voor special over hartweek 5.355 euro.

2. Lingo. Dagelijks spelletjesprogramma. Mede betaald door de Nationale Postcode Loterij. Bedrag zie 4.

3. Een tegen 100. Wekelijks televisieprogramma. Betaald door de Nationale Postcode Loterij. Bedrag zie 4.

4. Miljoenenjacht. Televisieprogramma. Producent Endemol. Betaald door de Nationale Postcode Loterij (NPL). Bedrag 2, 3 en 4: 1.100.000 euro. Tevens bijdrage van 400.000 euro per jaar van Stichting Doen voor acht spotjes van ieder twee minuten. En bijdrage van Wereld Natuur Fonds van 200.000 euro. De bedragen van WNF en Stichting Doen zijn aan de NPL betaald.

5. Una Voce Naturale. Televisieprogramma. Mede betaald door de vereniging Natuurmonumenten van 113.481 euro (betaling per gerealiseerde kijker, maximaal 340.445 euro voor 2001, 2002, 2003).

6. Wolter Kroes in concert. Mede gefinancierd (gesponsord) door Red Bullet. Bedrag niet opgegeven door TROS.

7. Cor op reis. Reizend muziekprogramma met pianist Cor Bakker. Voor aandacht voor project in Argentinië van Liliane Fonds betaalde fonds via producent 20.480 euro. Sponsor van het programma is VCK Zeereizen/Travel. Bijdragen van onder meer Interreps, Curaçao Tourist Board, Sint Maarten Tourist Bureau, diverse hotels.

8. Vrede is niet genoeg. Achtergronddocumentaire over voormalige oorlogskinderen in Eritrea. Gratis uitzending voor TROS. Programma is gemaakt op kosten (sponsors) van War Child.

Humanistische Omroep

1.'Het Grote Geluk', documentaire van producent IdtV-DITS voor de Humanistische Omroep op initiatief van de NCDO. De documentaire is financieel mogelijk gemaakt door UNICEF, Simavi, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van SZW, Novib (9.090 euro), NCDO, Hivos. De hoogte van de bijdragen is, waar niet vermeld, onbekend.

2. Reportage kinderarbeid in India, bijdrage 14.464 euro van NCDO.

3. Documentaire migrantencultuur China. Producent Ike Bertels Filmproductie. bijdrage in research door NCDO 3.500 euro.

NCRV

1. Netwerk. Actualiteitenrubriek. Vier reportages over thema water betaald door NCDO: 40.000 euro.

2. Netwerk. Actualiteitenrubriek. Mensen in Nood trok 1.200 euro uit voor het begeleiden van cameraploeg bij waterproject voor scholieren in Bolivia.

3. Willem Wever. Televisieprogramma voor kinderen en ouders. Vanwege een vraag over kinderkanker in programma betaalde Kankerbestrijding Nederland KWF 4.750 euro.

4. Willem Wever. Televisieprogramma voor kinderen en ouders. Bijdrage van Stichting Weten in kosten redacteur wetenschapsonderwerpen: 50.000 euro.

5. De mooiste plek van Nederland. Televisieserie. Van de 412.000 euro productiekosten betaalde de NCRV minder dan de helft: 160.000 euro. De rest wordt betaald door het ministerie van LNV (94.500 euro), Stichting Doen (126.000 euro) en Vereniging Natuurmonumenten (31.500 euro).

6. Rondje IJsselmeer. Televisieprogramma. Van de productiekosten van 230.000 euro betaalde de NCRV minder dan de helft: 62.500 euro. De rest is betaald door het ministerie van LNV (48.600 euro), provincie Noord-Holland (10.000 euro), Vereniging Natuurmonumenten (23.000 euro), diverse gemeenten (25.000 euro), VSB Fonds/Cinemedia (60.900 euro).

7. NCRV-Natuurlijk. Televisieprogramma. Van de productiekosten van 173.000 euro betaalt NCRV een kwart. De rest wordt betaald door het ministerie van LNV (20.000 euro), Stichting Duinbehoud (25.000 euro), Stichting Rioned (10.000 euro), DWR (10.000 euro), Provincie Noord-Brabant (16.500 euro), Provincie Friesland (22.000 euro), Vewin (20.000 euro), Waterschap Regge & Dinkel (5.000 euro) en Waterschap De Dommel (7.000 euro).

8. Zorgvilla. Televisieprogramma. Gesponsord door ING Bank met 10.000 euro excl. BTW.

9. De Optiebeurs. Televisieprogramma. Gesponsord door Euronext Amsterdam met 38.500 euro excl. BTW.

10. Missie Antartica. Televisieprogramma. Bijdrage Wereld Natuur Fonds van 45.378 euro in ruil voor aandacht in zes afleveringen.

11. Weg van de snelweg. Televisieprogramma. Een onbekende bijdrage van derden.

Educom (Teleac/NOT-RVU)

(Teleac: 'voorlopige opbrengst')

1. School-tv-weekjournaal. Twee items. Inhoudelijke en financiële samenwerking met UNICEF: 20.000 euro.

2 School-tv-weekjournaal. Items mede betaald door Nationaal comité 4/5 mei, NOC*NSF, stichting Kinderpostzegels: 55.000 euro.

3. Onderwijstelevisieserie over ontwikkelingssamenwerking voor havo/vwo. Bijdrage NCDO 90.000 euro. Commentaar IKON: wordt 2004/2005.

4. Stof. Televisieprogramma RVU, uit te zenden in 2004. Bijdrage van Stichting Weten in kosten redacteur wetenschapsonderwerpen: 37.240 euro.

5. Het Galgenven. Televisieprogramma RVU. Uitzending volgt in 2004. Bijdrage van Stichting Doen: 50.000 euro.

6. Koffie Verkeerd. Televisieprogramma. Producent Joost de Haas. Bijdrage van Stichting Doen van 16.000 euro.

7. School-tv-beeldbank. Bijdrage van kennisnet met subsidie van ministerie van OC&W in vervaardiging van internet-beeldbank van animatie- en videoclips voor onderwijs. Clips gemaakt door Teleac/NOT. Bijdrage OC&W 1.588.231 euro.

8. Droomfabriek. RVU-televisie, acht afleveringen. Taskforce Ouderen en Arbeid (Den Haag) betaalde 80.000 euro.

9. Je lijf je leven. Informatieve televisieserie. De helft van de programmakosten wordt betaald door de Stichting Samenwerkende Gezondheidsfondsen: 203.822 euro.

10. Slavernij. Televisieprogramma. Mede betaald door ministerie van OC&W: 511.000 euro.

11. Nederlandse Landschappen. Televisieprogramma. Mede betaald door Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het VSB-fonds: 48.000 euro.

12. Tweenies. Televisieprogramma. Bijdrage BBC 12.000 euro.

13. Met hart en ziel. Televisieprogramma. Mede betaald door Nationaal Pop Instituut en Sena: 27.000 euro.

14. Taal en Cultuur: toetreding tot de EU. Radioprogramma. Mede door Europees Parlement betaald: 4.000 euro.

15. Batavieren en Romeinen. Televisieprogramma. Mede betaald door provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland: 27.000 euro.

16. Wie het weet. Aflevering erfrecht. Televisieprogramma. Mede betaald door ministerie van Justitie: 214.000 euro.

17. Landgoederen. Televisieprogramma. Mede betaald door SME Milieuadviseurs en anderen: 95.000 euro.

18. Nieuw Economisch Peil. Zeven afleveringen over wereldhandel en globalisering. Bijdrage 105.000 euro van NCDO.

KRO/RKK

KRO heeft (als enige omroep) niet de namen van alle geldschieters verstrekt.

1. Kruispunt. Reportage over vluchtelingenkamp in Malawi waar Mensen in Nood onderwijsprojecten ondersteunt. Mensen in Nood betaalde reis- en verblijfkosten voor filmploeg en eigen medewerkers. Kosten 4.675 euro.

2. Netwerk. Reportage waterproject in Bolivia, gesteund door Mensen in Nood. Mensen in Nood betaalde verblijf van filmploeg. Kosten 1.200 euro.

3. Reportage over nieuwe onderdrukkingsgolven in Cuba. Bijdrage 5.000 euro van NCDO aan Hof Film Producties.

4. Reportage civil society in Cuba van Hof Film producties, bijdrage NCDO van 5.000 euro

5. Russen. Televisieserie. Gesponsord door Rijpe Appels (Chevrolet Caprice Classic), Patricia Spoelder (13 schilderijen), Ford Nederland (3 Ford Mondeo's, 1 Ford Focus en 1 Ford Mondeo politie-auto), Lite-On Technology (8 computerschermen), Vodafone Libertel (3 gsm-toestellen incl. gesprekskosten), Benno Bellers (beschikbaarstelling Landrover).

6. Netwerk. Reportage in Brazilië over een opvanghuis van Antoon van Noije dat zich inzet voor weeskinderen en kinderen en tieners die door armoede en mishandeling geen veilig thuis meer hebben. Stichting Vrienden van Antoon van Noije betaalde 12.000 euro voor tickets Netwerk-ploeg en deel productiekosten.

7. Vertel het ons. In kader Nationale Onderwijsweek betaalde Kennisnet 50.000 euro van de programmakosten.

8. Soeterbeeck. KRO/RKK televisieprogramma, wekelijks. Wordt betaald door de Katholieke Universiteit Nijmegen, RKK en reeks katholieke charitatieve instellingen: 200.000 euro.

9. Cliniclowns. Gesprekken met geldschieters gaande over nieuw programma.

VPRO

1. Programma over Oost-Timor. 5.000 euro van NCDO.

IKON

1. De andere wereld van zondagmiddag (vier radioprogramma's) en Factor (zeven afleveringen). Onder meer over de rol van NGO's bij bestrijding van kinderarbeid, conflictbestrijding en gezondheidszorg. Bijdrage NCDO 93.995 euro.

2. IKON pastoraat. De Stichting Wilde Ganzen heeft een langdurige verplichting jegens IKON inzake de financiering van het pastoraat. Het werk van de pastores en hun medewerkers mag niet uit de omroepmiddelen worden betaald. Het bedrag dat Wilde Ganzen dit jaar aan de IKON betaalt is nog niet bekend.

3. 'Ik ben geen ander'. Documentaire van Indiase filmmaker voor IKON. Bijdrage NCDO 27.227 euro.

4. Tour du Senegal. Documentaire Appel & Honigman Filmmakers voor IKON. Bijdrage NCDO 5.000 euro.

5. Ruis/Postjeslatijn. Bijdrage van stichting ZON 45.378 euro en 6.806 euro voor scenario.

6. Het blinde orkest. Bijdrage NCDO 4.538 euro.

7. Before I die. Bijdrage Rotterdams filmfonds van 31.731 euro.

8. Keeping it real. Bijdrage van Mama Cash van 31.000 euro.

9. Novembericht. Bijdrage van Rotterdams Filmfonds van 50.000 euro.

10. Ongewisse tijden. Bijdrage van NIK-media van 7.083 euro voor scenario.

11. Factor, opnieuw. Bijdrage van NCDO van 90.756 euro.

12. De andere wereld van Zondagmiddag, opnieuw. Bijdrage van NCDO van 18.721 euro.

NOS

Het Journaal. Bijdrage van Stichting Weten in kosten redacteur voor wetenschapsonderwerpen: 57.768 euro.

NPS

1. Klokhuis. Kinderprogramma. Bijdrage van Stichting Weten in kosten redacteur wetenschapsonderwerpen 42.514 euro, alsmede subsidie van Stichting Weten van 8.874,66 euro.

2. Babs. Telefilm. Bijdragen van Fine 450.000 gulden, Luxemburg 450.000 gulden, Arteco 1.248.698 gulden.

3. Eva Besnyö. Televisieproductie. Bijdragen van Maria Austria Instituut en Amsterdams fonds voor de kunst 153.000 euro.

4. Roots & Routes. Televisieproductie. Bijdrage ministerie van OC&W 45.000 euro.

5. Slammer des Vaderlands. Televisieproductie. Bijdrage van Thuiskopie fonds 6.000 euro.

6. Totaal Witte Kamer. Televisieproductie. Bijdragen van VSB fonds 45.000 euro en commissie Nederlandse Letterkunde 2.500 euro.

7. Watersnoodramp. Televisieproductie. Bijdragen van provincie Zeeland 56.723 euro, Filmfonds Rotterdam 45.000 euro.

8. Magonia. Televisieproductie. Bijdrage van Filmfonds Rotterdam 150.000 gulden.

9. Qui Vive. Telefilm. Bijdragen van privé-investeerders 1.525.000 gulden.

10. Westside. Televisieproductie. Bijdrage van Filmfonds Rotterdam 24.606 euro.

11. Les diseurs de verité. Televisieproductie. Bijdragen NCDO 70.000 gulden en Nederlandse Vereniging van Journalisten 10.000 gulden.

12. Wilde Mossels. Speelfilm. Bijdragen van Thuiskopie fonds 37.500 gulden, Provincie Zeeland 50.000 gulden en Anjerfonds Zeeland 50.000 gulden, Filmfonds Rotterdam 150.000 gulden, Filmfonds Ierland 300.000 gulden, diverse sponsoring 30.000 gulden.

13. Ramses later. Televisieproductie. Bijdrage van Thuiskopie fonds 30.000 gulden.

14. Volgend jaar Pinkpop. Televisieproductie. Bijdrage van gemeente Utrecht 4.538 euro.

15. The Crossing. Televisieproductie. Bijdrage Thuiskopie fonds 50.000 gulden.

16. De avond van het boek. Televisieproductie. Bijdrage organisatie avond van het boek 9.000 euro.

17. De Nederlandse Kinderjury. Televisieproductie. Bijdrage van CPNB en bijdrage Kinderjury van 15.000 euro.

18. Dushi Caraïben. Televisieproductie. Bijdragen STIFO en Mme Jeanette 3.656 euro.

19. North Sea Jazz festival 2002/2003. Bijdragen MCO van 2.000 euro, muziekcentrum van de omroep 3.000 euro.

20. Registratie Remix. Jongerenprogramma Uitmarkt. Bijdrage van 25.000 euro van Stichting Doen.

21. Het Aanzien van Nederland. Televisieprogramma met aandacht voor de Bouwfondsprijs 2003 voor jonge architecten. Bijdragen van Bouwfonds, het Stimuleringsfonds voor Architectuur en Habiforum voor totale project: 389.249 euro. Daarvan sponsorde het Bouwfonds 272.000 euro, waarvan 62.000 euro voor tv-programma.

De volledige lijst over 2001, 2002 en 2003 staat in het dossier publieke omroep op www.nrc.nl