Tactische zet tegen `kaper'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zet alle middelen in om te voorkomen dat Zacarias Moussaoui, ook wel bekend als de `20ste kaper', in contact komt met gevangengenomen Al-Qaeda-leden. Zo heeft het ministerie in een zeer ongebruikelijke stap aangekondigd geen bezwaren meer te maken wanneer een federale rechtbank in Virginia zich niet-ontvankelijk verklaart in de zaak tegen Moussaoui. Justitie wil, wanneer dat is gebeurd, meteen in hoger beroep verder procederen.

Met die tactische zet hoopt het ministerie, dat de aanklacht tegen de Franse Marokkaan heeft ingediend, te voorkomen dat Moussaoui van zijn recht gebruik maakt om Al-Qaeda-leden in Amerikaanse handen op te roepen om te getuigen in zijn zaak. Moussaoui en zijn door de rechtbank aangestelde advocaten dringen al maanden aan op toegang tot gedetineerde Al-Qaeda-leden die zouden kunnen aantonen dat hij niet tot de groep terroristen behoorde die in 2001 de aanslagen op New York en Washington voorbereidde.

Moussaoui werd kort voor die aanslagen in augustus opgepakt nadat hij achterdocht had gewekt bij een vliegschool in Minnesota. Daar had hij te kennen gegeven dat hij alleen wilde leren om bochten te maken. In opstijgen en landen was hij niet geïnteresseerd.

Volgens Justitie staat de Amerikaanse nationale veiligheid niet toe dat Moussaoui, ,,[die] een verklaarde terrorist [is], direct toegang [krijgt] tot terroristische samenzweerders die midden in een oorlog in het buitenland gevangen zijn gezet''. Moussaoui heeft bekend lid te zijn van Al-Qaeda en de voortvluchtige terroristenleider Osama bin Laden te steunen. Maar zijn betrokkenheid bij de aanslagen van 11 september heeft hij altijd ontkend.

De verdediging van Moussaoui heeft gezegd dat een eerlijk proces alleen mogelijk is wanneer hij gebruik kan maken van het grondwettelijke recht om getuigen te horen. Leonie Brinkema, de federale rechter van de rechtbank in Alexandria, Virginia, heeft de verdediging in het gelijk gesteld. Wanneer de betrokkenheid van Moussaoui bij de aanslagen van 11 september onbewezen blijft, ontloopt hij de doodstraf.

Jusitie heeft eerder al getracht de zaak in hoger beroep verder te procederen, maar het Hof van Beroep voor de oostelijke Verenigde Staten wees een verzoek daartoe in juni af. Hoger beroep zou alleen mogelijk zijn, aldus het Hof destijds, wanneer de federale rechtbank zich niet ontvankelijk zou verklaren in de zaak. Door de onverwachte stap van Justitie gaat dat mogelijk vandaag al gebeuren.

Justitie gaat er van uit dat het in hoger beroep kan voorkomen dat Moussaoui Al-Qaeda getuigen kan oproepen. Bovendien is bekend dat het Hof van Beroep in Virginia doorgaans zware straffen oplegt en vaker de zijde heeft gekozen van de regering.

De verdediging van Moussaoui heeft verheugd op het voornemen van Justitie gereageerd zonder in te gaan op de mogelijke behandeling van de zaak door het Hof van Beroep.