Sporen uranium in Iran

Opnieuw zijn in Iran sporen van hoog verrijkt uranium gevonden. Diplomaten verbonden aan het atoombureau IAEA in Wenen hebben dat gisteren bevestigd. Deze maal zijn de sporen gevonden in de Kalaye Electric Company in Teheran waar tot voor kort ultracentrifuges werden geassembleerd. Het IAEA kon daar tussen 9 en 12 augustus na lang aandringen monsters nemen.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Kharrazi verklaarde dat verrijking op zichzelf geen illegale activiteit is. Een Amerikaanse woordvoerder zei dat de vondst past ,,in het bestaande patroon van uitvluchten en misleidingen'. Deskundigen menen dat de ontdekking steun kan verlenen aan de Iraanse verklaring voor een eerdere uranium-vondst. Bij een IAEA-inspectie in juni werden sporen gevonden in Natanz, waar een grote hoeveelheid ultracentrifuges wordt geplaatst. Iran heeft daarop verklaard dat het verrijkt uranium waarschijnlijk als vervuiling aanwezig was op geïmporteerde onderdelen.

Aangenomen wordt dat Iran veel (gebruikte) onderdelen in Pakistan kon krijgen. Daar staat tegenover dat het volgens het laatste IAEA-rapport ,,niet mogelijk' is ultracentrifuges, zoals die in Natanz, te bouwen zonder ze ook werkelijk te testen. Volgens Iran zijn alleen computersimulaties uitgevoerd. De kwestie is beslissend voor de vraag of of Iran wel of niet illegaal handelde door de bouw van de centrifuges geheim te houden.

Pas een jaar is duidelijk dat Iran een omvangrijk nucleair programma heeft. Tot dan was niet veel meer bekend dan dat Russische technici bij Bushehr een drukwaterreactor voltooien waarvoor al door Siemens de fundamenten waren gelegd. Inmiddels staat vast dat Iran ook werkt aan uraniumverrijking, productie van splijtstofstaven en van zwaar water. Het is uitsluitend voor vreedzame toepassing, volgens Iran, maar het land legt IAEA-inspecties veel hindernissen in de weg.

De bestuursraad van de IAEA heeft Iran vorige week tot 1 november de tijd gegegeven om met volledige opheldering te komen. Blijft het land volgens de IAEA in gebreke dan zal dat bij de Veiligheidsraad worden gemeld als een schending van het NPV.