Ramsj

John Zukowsky (red.): Chicago Architecture. Paperback, Prestel 2000, van €75,80 voor €39,90 per set.

De Bengel, Dordrecht (078–6399291, www.debengel.net)

Voorbeeldige studie over de bijzondere architectuur van Chicago. Het gaat om twee paperbacks in groot formaat, met tientallen foto's in zwartwit. Deel 1 behandelt de periode 1872-1922; deel 2 1923-1993. De delen worden ook los verkocht (voor €22,50 per stuk). Meer architectuur bij Roelants in Nijmegen (024–3221734, www.roelants.com): Otto Wagner: Modern Architecture; deze heruitgave van een studieboek uit 1902 is afgeprijsd van €39,– naar €15,–.

Sander L. Gilman, Jack Zipes (red.):

Yale Companion to Jewish Writing and Thought in German Culture. Gebonden, Yale 1997, van €70,38 voor €10,–.

Het Martyrium Amsterdam

Zeer verzorgd uitgegeven boek over de joodse bijdrage aan de Duitse cultuur tussen 1096 en 1996. In chronologische volgorde passeren ruim honderd Duits-joodse schrijvers en denkers de revue. Het gaat om essays óver die schrijvers, niet om een bloemlezing. Iedere bijdrage besluit met een bibliografie. Zeer degelijk.

Ariadne Schmidt: Overleven na de dood. Paperback, Prometheus/ Bert Bakker 2001, van €22,50 voor €7,90. Steven Sterk Utrecht

Grondige studie over de positie van weduwen in de Gouden Eeuw in Leiden. In zeven hoofdstukken schrijft Schmidt onder meer over de beeldvorming rond weduwes, over de erfrechtelijke gevolgen, over armoede en hertrouwen. Een andere cultuurhistorische studie bij Steven Sterk is Of bidden helpt? onder redactie van Marijke Gijswijt-Hofstra en Florike Egmond. Dit boek, afgeprijsd van €14,20 naar €5,90, gaat over hoe men van de zestiende eeuw tot nu op allerlei tegenslagen en rampen heeft gereageerd.

Joep Kruijsen, Nicoline van der Sijs (red.): Honderd jaar stadstaal. Paperback, Contact 1999, van €22,64 voor €9,50. Steven Sterk Utrecht

Leuk en toegankelijk boek over het dialect zoals dat wordt gesproken in twintig steden in Nederland en Vlaanderen. Die stadsdialecten ontwikkelden zich vanaf het eind van de negentiende eeuw, met een duidelijk stadsproletariaat. De auteurs besteden niet alleen aandacht aan de woordenschat van de stadstalen, maar ook aan uitspraak, zinsbouw enzovoorts.

Ileen Montijn: De smaak van liefde. Paperback, Thomas Rap 2000,

van €13,55 voor €2,99.

De Slegte (www.deslegte.com)

Bundeling van columns over (onder meer) de verhouding tussen mannen en vrouwen, die eerder in deze krant hebben gestaan. Dat geldt ook voor de meeste essays die Anil Ramdas bundelde in De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillea. Dit boek, met interessante hoofdstukken over o.a. de Surinaamse literatuur en over de tweede generatie migranten, is bij Steven Sterk in Utrecht afgeprijsd van €11,35 naar €4,50.

Malcolm MacDonald: Brahms. Paperback, OUP 2001, van €28,07 voor €10,–. Het Martyrium Amsterdam

Forse biografie (bijna 500 pagina's) van de Duits componist Johannes Brahms (1833-1897). Het gaat hier om een herziene paperbackeditie van een boek uit 1989. MacDonald volgt Brahms van wieg tot graf. Diverse nuttige bijlagen.

Kurt en Herta Blaukopf: Mahler. Paperback, Thames and Hudson 1992, van €36,08 voor €10,–.

Het Martyrium Amsterdam

In chronologische volgorde presenteren de Blaukopfs in dit bronnenboek brieven, artikelen, dagboekfragmenten en kritieken die tezamen een boeiend beeld geven van Mahler. Norman Lebrecht volgde dezelfde opzet in Mahler Remembered, eveneens bij Het Martyrium, van €22,51 voor €6,–. Beide boeken zijn geïllustreerd.

Ronald Hayman: A Life of Jung. Gebonden, Norton & Comp. 2001, van €35,– voor €7,95. Scheltema Amsterdam

Carl Gustav Jung gooide zijn po leeg uit het raam zonder te kijken of er iemand op straat liep, maar tegelijk was hij een sensitieve en baanbrekende psychoanalyticus, aldus Hayman in deze jubelend ontvangen biografie. Ook Maurizio Viroli's Niccolò's smile, een beknopte biografie van Niccolò Machiavelli (1469-1527), ontving positieve kritieken. Dit boek is bij het Martyrium in Amsterdam afgeprijsd van €32,78 naar €9,–.

Ernst van Altena: De jongeman met twaalf vrouwen. Gebonden, Ambo 1997, van €34,90 voor €15,–.

Steven Sterk Utrecht

Onderhoudende collectie van boerten uit Frankrijk en Noord-Vlaanderen uit de twaalfde en dertiende eeuw, prachtig vertaald en ingeleid door Ernst van Altena. Subtiel is het allemaal niet, getuige titels als `De ridder die kutten aan de praat kon krijgen' en `De lullendroom'.

Monique van Hoogstraten (red., e.a.): Zuidenwind. Paperback, Prometheus 2000, van €14,50 voor €5,90.

Steven Sterk Utrecht

De zuidelijke, `Romaanse' cultuur heeft grote invloed gehad op de Nederlandse cultuur. Aan de hand van gesprekken met bekende wetenschappers geven de samenstellers van dit boek een beeld van de historische contacten tussen Nederland en het zuiden.