Prodi erkent fouten inzake Eurostat

Romano Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie, erkende gisteren fouten van de Commissie bij de trage aanpak van het financiële schandaal bij Eurostat, het Europees bureau van de statistiek.

Prodi is in een besloten vergadering weliswaar door het stof gegaan voor een selecte groep leden van het Europees Parlement. Maar tegelijkertijd verdedigde hij de Commissie en zei hij dat oordelen vandaag gemakkelijker zijn dan ze gisteren waren.

,,Een les in bescheidenheid en een oproep tot de werkelijkheid'', noemde Prodi de ervaringen met Eurostat. Hij herhaalde zijn woorden uit 1999, toen hij aantrad bij de Commissie, dat nul-tolerantie wat betreft fraude zijn doel is. Maar hij weigerde te concluderen dat de bij het schandaal betrokken eurocommissarissen, de Spanjaard Predo Solbes, de Brit Neil Kinnock en de Duitse Michaele Schreyer, wegens hun politieke verantwoordelijkheid zouden moeten aftreden.

Volgens Prodi kunnen zij niet verantwoordelijk zijn voor zaken die zij niet hebben geweten en die hun ambtenaren hun niet hebben verteld. Hij kreeg gisteren de steun van de voorzitters van de twee grootste fracties in het parlement, de christen-democratisch/conservatieve combinatie en de socialisten. Alle andere partijen – liberalen, groenen, klein rechts, uiterst links – zeiden dat zij wilden dat een of meer eurocommissarissen hun politieke verantwoordelijkheid zouden nemen en zouden opstappen.

Maar Prodi kondigde aan dat hij eind november met nieuwe intiatieven komt voor hervormingen bij de Commissie. Hij ontkende dat door de Eurostat-affaire gebleken is dat zijn in 2000 begonnen hervormingen onvoldoende resultaat hebben gehad. ,,Hervormingen hebben tijd nodig en zijn nooit definitief'', aldus Prodi. De schuld voor het trage optreden van de Commissie tegen de fraude ligt volgens hem bij directeur-generaal Yves Franchet van Eurostat, die zaken heeft verzwegen tegenover eurocommissaris Solbes en bij Olaf, de Europese dienst voor fraudebestrijding, die de Commissie te laat zou hebben geïnformeerd. Olaf is een geheel zelfstandige dienst die bij verdenking van fraude onderzoeksrapporten doorgeeft aan justitie.

Met het gesprek met europarlementariërs in Straatsburg is Prodi nog lang niet uit de problemen. Leden van de parlementaire commissie voor begrotingscontrole van het europarlement kondigden aan dat hun onderzoek naar Eurostat en naar verantwoordelijkheid van eurocommissarissen gewoon doorgaat. De voorzitster van deze commissie, europarlementariër Diemuth Theato, zei te verwachten dat de affaire pas in januari volgend jaar bij een debat in de plenaire vergadering van het europarlement zal worden afgesloten. Tot die tijd zullen de europarlementariërs leden van de Europese Commissie en ambtenaren horen om tot in alle details alles over de zaak van Eurostat te weten te komen.

    • Ben van der Velden