Parijs: begrotingstekort zal niet tot recessie leiden

Nog nooit het Frankrijk een zo hoog tekort op de begroting. Zelfs het regeringsgezinde Le Figaro waarschuwt dat er nu een `echte crisis'in aantocht is.

Hoe de commentaren in de Franse media ook luiden op de gisteren gepresenteerde `historische' begroting voor volgend jaar, over één detail is iedereen het eens: het is du jamais vu, nog nooit vertoond. Het eensgezinde oordeel betreft het tekort van 55,5 miljard euro, een aantoonbaar record. Het komt neer op 3,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), 0,6 procent meer dan toegestaan volgens de regels van het Stabiliteits- en Groeipact dat de euro-landen ter bescherming van de gemeenschappelijke munt zijn overeengekomen.

Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat het tekort boven de drie-procentsgrens uitkomt. `Brussel' heeft de regering van premier Jean-Pierre Raffarin dan ook prompt te verstaan gegeven vóór 3 oktober met alternatieven te komen op straffe van sancties. Die kunnen oplopen tot enkele miljarden euro's boete. Maar staatssecretaris Alain Lambert, van Begrotingszaken, heeft alweer laten weten dat de Franse regering ,,de eisen van de Europese Commissie zal inwilligen voorzover het beleid dat toelaat''. Dit komt er volgens Lambert op neer dat de Fransen erop zullen toezien dat extra maatregelen ,,niet tot recessie leiden''.

En dat komt weer simpelweg neer op een weigering de begroting verder aan te passen. Lambert gaf toe, dat het ,,moeilijk'' zal zijn het tekort tot onder drie procent terug te dringen. Parijs geeft volgens Lambert al blijk van ,,toeschietelijkheid'' door toe te geven dat de groei in 2003 zal uitkomen op 0,5 procent en in 2004 ,,slechts'' 1,7 procent zal bedragen.

Het tekort neemt in absolute bedragen twee miljard euro af vergeleken bij de twee voorgaande jaren, maar daar tegenover staat dat de uitgaven – weliswaar bevroren – toenemen, met 1,5 procent inflatie, wat neerkomt op 4,1 miljard euro. Tegelijkertijd heeft premier Raffarin koste wat het kost vastgehouden aan een lastenverlichting van drie procent, wat neerkomt 1,6 miljard euro. Gevoegd bij een eerdere lastenverlichting van zes procent komt hij nog slechts zeer gedeeltelijk tegemoet aan de lastenverlagingen tot dertig procent over vijf jaar, die president Jacques Chirac in het vooruitzicht had gesteld tijdens zijn verkiezingscampagne vorig jaar. Extra uitgaven voor Defensie, Binnenlandse Zaken (met name voor veiligheid), Justitie en Onderwijs en Onderzoek (in totaal twee miljard) worden gecompenseerd met bezuinigingen op andere ministeries.

Het is niet moeilijk om de `woede' van Euro-commissaris Pedro Solbes te begrijpen, schrijft het linkse dagblad Libération vanochtend. Frankrijk verdedigt tegenover de Verenigde Staten het multilateralisme, maar ,,uiteraard, alleen als het uitkomt''. Zelfs de regeringsgezinde Le Figaro is streng. In een van uitroeptekens wemelend commentaar voorspelt de krant dat ,,de echte crisis'' zich op deze manier ,,spoedig'' zal aandienen. Weliswaar plaatst de krant het huidige recordtekort in een context van ,,dertig jaar boven onze stand leven'', maar ook wordt gesteld dat premier Raffarin vorig jaar kansen heeft verspeeld. Direct na de verkiezingszege van rechts had hij forse maatregelen moeten doorvoeren in plaats van te wachten tot de wal het schip keert.

Er worden 4.500 arbeidsplaatsen bij de overheid geschrapt, via natuurlijke afvloeiing. Veel te weinig beoordeelt de economische krant Les Echos. Maar zoals de liberaal Alain Madelin, lid van de rechtse meerderheid, onlangs in deze krant stelde, komt politiek bedrijven in Frankrijk neer op `de portemonnee trekken'. Die 4.500 arbeidsplaatsen zijn voor Libération voldoende om het beleid `Thatcheriaans' te noemen.

    • Pieter Kottman