Limburg houdt agenten

De politie in Limburg hoeft niet in te krimpen. Dat heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken) gisteren gezegd bij de ondertekening van het regioconvenant van de Politie Limburg Zuid in Maastricht.

,,Ik probeer de sterkte van Limburg Zuid zoveel mogelijk op de been te houden'', zei Remkes. De kosten voor het in stand houden van de huidige sterkte zullen worden betaald uit de middelen van het personeelsfonds.

Burgemeester G. Leers van Maastricht toonde zich zeer verheugd met de bekendmaking door de minister. ,,Ik steek de vlag uit, we hebben een tijdelijke oplossing gevonden via een geldpotje, en de minister heeft daartegen geen weerstand'', zei hij.

De financiering zal plaatsvinden vanuit een fonds dat vier jaar geleden is ingesteld om de afvloeiing van politieagenten te betalen. ,,Nu gebruiken we dat potje om onze agenten juist aan het werk te houden'', zei Leers.

Zaterdag gaat Leers op een landelijke vergadering van korpsbeheerders en de twee betrokken ministers vragen om eerder dan voorzien een nieuwe verdeelsleutel voor de verdeling van agenten over de korpsen in te voeren. Die invoering is nu voorzien vanaf 2006. Minister Remkes zei dat als alle korpsbeheerders zaterdag akkoord gaan met dit voorstel van Leers, hij zich daartegen niet zal verzetten.

Verder zegde Remkes toe te bekijken of overtollig defensiepersoneel ingezet kan worden in korpsen die te weinig mankracht hebben, zoals nu in Zuid-Limburg het geval is.

De politie Limburg Zuid heeft momenteel een sterkte van 1.750 agenten. Van hen zouden er tweehonderd moeten vertrekken. Dat gaat nu dus niet door, ze mogen blijven. Leers hoopt dat er extra agenten bijkomen, maar daarover wilde Remkes geen toezegging doen: ,,Dan krijg ik protesten van andere korpsen'', zei hij. De bewindsman wacht liever de landelijke bijeenkomst zaterdag af. Als er sneller een nieuwe verdeelsleutel voor agenten komt, wil hij bekijken of die in het voordeel van Zuid-Limburg uitpakt.