`Kabinet grijpt minder hard in bij VUT'

Werkgeversorganisaties verwachten dat het kabinet-Balkenende de VUT- en prepensioenregelingen minder zal beperken dan eerder is aangekondigd op prinsjesdag.

Dat hebben de werkgeversvoorzitters Schraven (VNO-NCW) en Hermans (MKB Nederland) vanmorgen gezegd na afloop van een overleg met de ministers Zalm (Financiën), De Geus (Sociale Zaken) en Brinkhorst (Economische Zaken). Het gesprek vanmorgen op het ministerie van Sociale Zaken was bedoeld als voorbereiding op het najaarsoverleg tussen kabinet, werkgevers en vakbonden op 14 oktober. Vanmiddag zou er een gesprek plaatshebben tussen dezelfde bewindslieden en de vakbonden. De vakbonden FNV en CNV hebben eerder aangegeven weinig te verwachten van dit overleg, nadat ze onlangs een zeer kille ontbijtsessie hadden gehad met De Geus.

Schraven en Hermans waren vanmorgen wel positief. ,,Dit was geen mislukt ontbijt'', aldus Hermans. Zij proefden bij het kabinet bereidheid om de plannen aan te passen die vervroegd pensioen fiscaal veel onaantrekkelijker maken. Premier Balkenende zei vorige week in de Tweede Kamer dat het kabinet hier enige ruimte zag.

Op een ander belangrijk knelpunt in het overleg tussen kabinet en sociale partners, de WAO, hield het kabinet zich volgens Schraven op de vlakte. De werkgevers vrezen dat de plannen met de WAO op korte termijn leiden tot een lastenverzwaring van 2 miljard euro. Dat wordt met name veroorzaakt door hogere premies en een verlenging van de loondoorbetaling naar twee jaar. Hermans: ,,Als het kabinet echt zoveel vertrouwen heeft in het nieuwe WAO-stelsel moet men eerder de premies verlagen en de Pemba-boete afschaffen''. Het kabinet wil nu pas in 2009, drie jaar na invoering van het nieuwe stelsel, bekijken of de werkgeversboete Pemba kan verdwijnen.

Met het vervroegd pensioen wordt volgens Hermans gedacht aan verschillende regelingen per bedrijfssector. De komende weken zal daar op worden gestudeerd, aldus de MKB-voorzitter. Ook zou het kabinet overwegen de levensloopregeling te verruimen. Met deze regeling kunnen werknemers fiscaal gunstig sparen voor verlof. Het kabinet wilde tot dusver echter verhinderen dat het gespaarde bedrag wordt gebruikt voor prepensioen. De werkgevers hebben erop aangedrongen dat het wel mogelijk wordt fiscaal gunstig te sparen voor prepensioen vanaf 62 of 63 jaar.

,,Er moet in ieder geval een verstandige overgangsmaatregel komen'', zei Schraven. De werkgevers vrezen anders dat de vakbonden compensatie gaan eisen bij de komende CAO-onderhandelingen. Schraven herhaalde dat de komende twee jaar bevriezing van de lonen nodig is. De 800 miljoen die minister Zalm voor 2005 in het vooruitzicht heeft gesteld als de lonen worden gematigd, is volgens Schraven te weinig. ,,Daar kan nog wel een schepje bovenop.'' Hij vindt dat het financieringstekort nog wel iets mag oplopen.