Geen onderzoek naar casino's

Ministers Brinkhorst (Economische Zaken) en Donner (Justitie) willen niet ingaan op het verzoek van de ondernemingsraad (OR) van Holland Casino om te bemiddelen in een conflict met het bestuur. ,,We hebben keer op keer conflicten over het beleid. Met het bestuur komen we er niet uit en met de commissarissen ook niet'', aldus OR-voorzitter H. Meijer gisteren. ,,Daarom hebben we advies gevraagd aan onze enige aandeelhouder: de overheid.'' Maar de bewindslieden voelen daar niets voor. Justitie en politie in Amsterdam doen wel onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken in Holland Casino.