Excuus Opstelten na optreden Pauluskerk

Burgemeester Opstelten heeft de Rotterdamse gemeenteraad excuses aangeboden voor zijn plotselinge, onaangekondigde verbod op drugshandel in de Pauluskerk. Hij beloofde dat het verbod gepaard zal gaan met meer politietoezicht en meer opvang.

Op die manier moet uitwaaiering van het dealen over de stad worden voorkomen. In dezelfde raadsvergadering zegde wethouder De Faria (Veiligheid, Leefbaar Rotterdam) toe dat als zich geen geschikte exploitant voor een nog op te zetten prostitutiecentrum meldt, de gemeente de exploitatie zelf ter hand neemt.

De toezeggingen van burgemeester en wethouder volgden op enkele weken waarin spanning ontstond tussen college en een raadsmeerderheid. Die spanning had betrekking op een wezenlijk onderwerp uit het collegeakkoord: minder verloedering door een hardere aanpak van overlastgevende verslaafden.

Veel van deze verslaafden klopten als gevolg van gebiedsontzeggingen en andere schoonveegacties de afgelopen maanden voor opvang aan bij de Pauluskerk. Enkele weken geleden verboden burgemeester, justitie en politie opeens het dealen daar, naar eigen zeggen omdat ,,alle gedoog- en tolerantiegrenzen er worden overschreden'. Maar zowel oppositie- als coalitiepartijen keurden dit af: zij vreesden uitwaaiering van de overlast over de stad.

Coalitiepartij CDA bleek gisteren tevreden met de excuses van de burgemeester, maar niet met de toezeggingen van de wethouder. Het CDA heeft veel moeite met de manier waarop wethouder De Faria de tippelzone aan de Keileweg wil vervangen door een `inpandige voorziening met vijftig werkplekken voor niet-verslaafde prostituees'. De partij vreest dat een private exploitant zich niet bekommert om overlast in de wijk. Ook gelooft het CDA niet dat er zo een einde komt aan het tippelen.

Tijdens de raadsvergadering kwam ook de smeulende onenigheid tussen verschillende partijen over de overlast door groepen allochtonen weer naar boven. Zo beschuldigde de PvdA wethouder Pastors (Ruimtelijke Ordening, Leefbaar Rotterdam) van ,,een verborgen agenda'. Pastors wil dat een nog te bouwen moskee een minder oosters ontwerp krijgt. In een gesprek met het moskeebestuur voerde hij als reden aan ,,de veranderde positie van de islam in de samenleving'. Pastors refereerde daarbij aan de ,,relatief hoge criminaliteit onder allochtonen met islamitische achtergrond', die volgens hem ,,veel gebruik maken van uitkeringen, gezondheidszorg en andere faciliteiten van onze verzorgingsstaat', aldus het gespreksverslag.

De drie dissidente (ex-)raadsleden van Leefbaar Rotterdam die ervoor hebben gezorgd dat het college niet meer op een raadsmeerderheid kan rekenen, kwamen gisteren met hun eerste schriftelijke vragen. Zij pleiten voor hardere maatregelen, waaronder ,,ontslag van korpschef Meijboom'.