Banken EU in handel aandelen

Het Europarlement heeft er gisteren mee ingestemd dat banken voor cliënten aandelentransacties mogen doen buiten de beurzen om. Met dit voorstel van eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) moet de concurrentie tussen banken en beurzen worden vergroot. Bij huidige nationale regels kunnen banken en investeringsfirma's in lidstaten als Italië en Frankrijk de concurrentie met beurzen niet aangaan. In Groot-Brittannië zijn de mogelijkheden het ruimst.

Volgens het voorstel van Bolkestein moeten de banken om de transparantie te waarborgen bij orders van `standaardomvang' wel tevoren informatie geven over voorwaarden en prijzen waartegen ze de transacties uitvoeren. De lobby van banken uit de Londense City verzet zich hiertegen uit vrees dat de concurrentie met beursinstellingen wordt bemoeilijkt.

Vooral zuidelijke lidstaten willen op dit punt een restrictieve regelgeving voor banken. Zij vrezen te grote concurrentie voor hun beurzen. Volgende week praten de EU-ministers van Financiën over de gevoelige kwestie, die onderdeel is van het plan de regelgeving voor beleggingsdiensten in de EU te harmoniseren.

Het Europarlement nam een aantal amendementen aan om de bureaucratie voor banken terug te dringen en een onderscheid aan te brengen tussen kleine en professionele beleggers. Voor professionele beleggers gelden minder gedetailleerde informatieverplichtingen voor de banken dan voor minder ervaren individuele cliënten.

De voorstellen maken deel uit van Bolkesteins `Financiële Actieplan' om de EU in 2005 tot één financiële markt te maken. Zij moeten leiden tot een uniform `paspoort' voor beleggingsinstellingen in de hele Eeropese Unie, waarbij de onderlinge concurrentie alsook de keuzevrijheid en bescherming voor de consument worden vergroot. Bolkestein noemde de stemming in het Europarlement een ,,werkelijke stimulans'' om het actieplan voor de deadline in 2005 af te ronden.