Akkoord moet vrede brengen in Soedan

De Soedanese regering en de belangrijkste verzetsorganisatie in het land hebben gisteren een veiligheidsakkoord ondertekend dat een belangrijke opmaat moet zijn naar beëindiging van hun 20 jaar oude oorlog. Volgens het akkoord kan het zuidelijke Soedanees Volksbevrijdingsleger (SPLA) zijn troepen in het zuiden handhaven, terwijl onder andere in de hoofdstad Khartoum regerings- en rebelleneenheden worden geïntegreerd. Het commando over de troepen van beide zijden komt in handen van een gemeenschappelijke defensieraad. Voor het vrede wordt moeten overigens nog veel meningsverschillen worden opgelost, over kwesties als de status van Khartoum en de verdeling van de olieopbrengsten.