Adorno

Ger Groots opmerking dat `Herbert Marcuse, de ongekroonde ideoloog van het studentenprotest, in een recensie van Negatieve dialectiek Adorno verweet net zo'n duister jargon te hanteren als de door hem bekritiseerde Heidegger' (Boeken, 12.09.03) berust op een vergissing. Auteur van de bedoelde recensie was niet Herbert Marcuse, maar Ludwig Marcuse (zie Stefan Müller-Doohm, Adorno. Eine Biografie p. 667).