Strengere regels patent op software

Het Europees Parlement wil aanscherping van de voorwaarden waaronder octrooien kunnen worden verleend op software in technische apparatuur.

Met ruime meerderheid keurden de Europarlementariërs amendementen goed op het voorstel van Europees Commissaris Bolkestein (Interne Markt). Veel Europarlementariërs vrezen dat een te ruime regelgeving voor octrooien op software de grote bedrijven een monopoliepositie verschaft, waardoor het midden- en kleinbedrijf bij innovatie wordt geremd.

De EU-lidstaten moeten zich nu uitspreken, waarna het Europarlement in tweede lezing opnieuw aan zet is. De lidstaten willen naar verwachting minder ver gaan dan het parlement.

De afgelopen maanden is over Bolkesteins voorstel, dat de regelgeving in de lidstaten wil harmoniseren, zwaar gelobbied door het bedrijfsleven en andere belangenorganisaties. De ontwikkelaars van de open-source software Linux, onder wie Linus Torvalds, uitten in een open brief aan het Europarlement ,,zorg'' over het voorstel van Bolkestein. Zij vrezen net als sommige Europarlementariërs ,,Amerikaanse toestanden'', waarbij software gemakkelijk octrooibaar is. Bolkestein onderstreepte deze week in het parlement dat het ,,niet de bedoeling is software an sich octrooieerbaar te maken''. Het gaat volgens hem alleen om software die is gekoppeld aan technische apparatuur, waaronder computers, informatienetwerken, mobiele telefoons en huishoudelijke apparaten. ,,De richtlijn zal voor het kleinbedrijf niet tot doemscenario's leiden die sommigen verwachten'', aldus Bolkestein.

Het Europarlement legde uitdrukkelijk vast dat een uitvinding een ,,technisch kenmerk'' moet hebben om voor een octrooi in aanmerking te komen, omdat voor puur intellectuele innovaties zoals bedrijfsmethoden of algoritmes het auteursrecht het meest geeigend is.

Het Europarlement aanvaardde ook een amendement dat de interoperabiliteit van computerprogramma's moet garanderen. Onderdelen van computerprogramma's zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn als dat noodzakelijk blijkt voor het samenwerken van systemen en gegevens, bijvoorbeeld het uitwisselen van gegevens tussen computers met het besturingssysteem Windows en computers met Linux. Bij Bolkestein bestaat de vrees dat dit sommige octrooien waardeloos maakt.

Ook wil het Europarlement kleinere bedrijven tegemoet komen met een periode van zes maanden om de belangstelling voor een uitvinding op de markt te testen, waarna ze beter weten of het alle kosten waard is om alsnog octrooi aan te vragen.