SP richt comité op tegen de EU-grondwet

De Socialistische Partij richt zaterdag in Den Haag een Referendum-comité op, dat campagne gaat voeren voor een `nee' van de kiezers in het raadplegend referendum over de Europese Grondwet.

Dat heeft SP-Kamerlid Van Bommel tegenover deze krant gezegd. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de Eerste-Kamerfractie van de VVD gisteren in principe ingestemd met een raadplegend referendum, waardoor hiervoor ook in de Senaat een meerderheid lijkt te bestaan.

Het Referendum-comité van de SP zal, volgens initiatiefnemer Van Bommel, bestaan uit ,,vogels van diverse pluimage''. Het staat ook andere politieke partijen vrij zich bij het comité aan te sluiten, aldus Van Bommel. De SGP, waar principiële bezwaren bestaan tegen een Europese Grondwet, heeft geen plannen in die richting, aldus een woordvoerder.

Aan de instemming van de VVD-senatoren met een referendum is gisteren een ,,pittige discussie'' voorafgegaan, aldus fractievoorzitter Van den Broek-Laman Trip. De VVD is traditioneel tegen referenda, maar net als in de Tweede-Kamerfractie van de VVD liet een meerderheid zich overtuigen door het argument van de Raad van State, dat de Europese Grondwet zo fundamenteel is dat deze met een burgerraadpleging kan worden gemarkeerd.

Een aantal VVD-senatoren blijft tegen, aldus de fractievoorzitter, maar niet genoeg om een meerderheid voor het referendum in de Eerste Kamer in gevaar te brengen. Nog niet besloten is of het referendum binnen de fractie een `vrije kwestie' is, waarbij individuele senatoren tegen kunnen stemmen.

Het Referendum-comité zal actie voeren tegen de Europese Grondwet onder het motto ,,niet democratisch, niet veilig en niet sociaal'', aldus Van Bommel. Dat 51 procent van de Nederlanders vóór die grondwet is – blijkens een onderzoek van NRC Handelsblad – baart hem geen zorgen. ,,Bijna tachtig procent zegt immers ook dat ze over de grondwet weinig weten. In die leemte gaan wij met ons comité voorzien''. De SP ziet haar comité ook als een tegenwicht tegen de ,,de ongetwijfeld dure campagnes van de overheid om `ja' te stemmen''.