Sociaal-democratie 2

De column `Nieuwe secularisatie' van Afshin Ellian is van een gratuite kwaliteit. Het is zeer onterecht dat Ellian gehakt maakt van het solidariteitsideaal en de verzorgingsstaat afdoet als een statelijk bouwwerk van ellendige middelmaat. Het is heel goed mogelijk vraagtekens te zetten bij de sociaal-democratische erfenis, maar om links nu te beschuldigen van nihilisme en allerlei andere sociale ondeugden en om daarvoor in de plaats te zetten een reactionair eigen-schuld-dikke-bult betoog is nog veel kwalijker dan de kwaal die Ellian denkt te bestrijden.

Zijn wij soms vergeten de enorme welvaartsstijging in brede zin waar de sociaal-democratische beweging een zeer groot aandeel in heeft gehad?