Sociaal-democratie 1

Afshin Ellian verwijt de sociaal-democratie zo'n beetje alles wat er mis is in de samenleving: ,,Door de naoorlogse sociaal-democratie zijn domheid en niet intelligentie, luiheid en niet-arbeid, én ziekte en niet gezondheid de belangrijkste normen geworden van de samenleving'' (NRC Handelsblad, 20 september).

Ik vind het verwijtbaar dat Ellian zijn stelling nergens onderbouwt. Blijkbaar komt een andere opvatting Ellian even niet uit, zoals verder in zijn stuk zal blijken. Dat bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit in Nederland een van de hoogste in de wereld is past niet in zijn denken, nee, de sociaal-democratie zorgde ervoor dat arbeid niet de norm is.

Waar haalt hij deze idee-fixe vandaan? Het komt Balkenende II in ieder geval goed uit.

Dat hij het liberalisme verdedigt is prima, maar daar voeg ik dan wel aan toe dat Europa en zeker Nederland de afgelopen decennia werden gedomineerd door christen-democraten en liberalen en dat laat hij gemakshalve buiten beschouwing.

Van hoogleraar Ellian mag toch op zijn minst verwacht worden dat hij zijn stelling met simpele feiten onderbouwt. Bij mijn weten hebben alleen de nationaal-socialisten in Duitsland met een volstrekte meerderheid geregeerd en konden alleen zij de samenleving (non-democratisch en gewelddadig) naar hun beeld vormen.

Blijkbaar komt de realiteit de heer Ellian niet zo goed uit want zaten in Paars I en II niet twee liberale coalitiegenoten, VVD en D66?

Jammer, want blijkbaar is de pen van Ellian soms vele malen scherper dan hij wellicht zou willen. Dat hij de eigen individuele verantwoordelijkheid voorop stelt is een mooie gedachte, tenminste, in een ideale samenleving waarin ieder mens evenveel kansen heeft tot ontplooiing. Maar dat is, zoals gezegd, een ideaalbeeld.