Recordtekort Frans budget

De Franse regering heeft vanmorgen een begroting voor 2004 gepresenteerd met een recordtekort van 55,5 miljard euro. Dat komt neer op 3,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Daarmee komt Frankrijk voor het derde achtereenvolgende jaar met een begrotingstekort dat uitstijgt boven de 3-procentsnorm die is vastgelegd in het Stabiliteitspact voor de euro. De Franse regering voorziet voor volgend jaar een groei van het bbp met 1,7 procent.

Het tekort op de Franse begroting is dit jaar gegroeid als gevolg van belastingverlagingen die president Chirac in zijn verkiezingscampagne vorig jaar had toegezegd. Belastingsopbrengsten en inkomsten uit sociale premies dalen volgens de vanmorgen gepresenteerde begroting met 3,3 miljard euro.

Extra uitgaven voor de ministeries van Onderwijs, Binnenlandse Zaken, Defensie en Onderzoek en Cultuur zullen worden gecompenseerd door bezuinigingen bij de andere departementen. Volgend jaar zullen 4.500 arbeidsplaatsen bij de staat verdwijnen.