Prodi verzwakt in affaire-Eurostat

Drie nieuwe rapporten over fraude bij Eurostat, het Europese bureau voor statistiek, hebben de positie verzwakt van Romano Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie. Dat concludeerden vanmorgen europarlementariërs die de volledige rapporten mochten inzien.

Prodi wilde vanmiddag in een bijeenkomst achter gesloten deuren met de fractievoorzitters van het parlement en de leden van de commissie voor begrotingscontrole zeggen dat de problemen van Eurostat dateren van voor zijn aantreden in 1999. Eurocommissarissen zouden ook niet politiek verantwoordelijk zijn voor zaken die daarna zijn gebeurd, omdat ambtenaren hen daar niet van op de hoogte hebben gesteld.

De voorzitter van het Europees Parlement, Pat Cox, heeft na het zien van de rapporten gezegd de indruk te hebben dat Prodi het contact met de werkelijkheid heeft verloren. Reden hiervoor is een van de rapporten over Eurostat, dat is opgesteld door een speciale werkgroep van de Commissie zelf. Deze werkgroep is in juli in haast ingesteld toen vanuit het Europees Parlement de roep om aftreden toenam van Pedro Solbes, de eurocommissaris onder wie Eurostat ressorteert. Dit rapport erkent dat bij de administratie van Eurostat na 1999 ,,alle problemen niet opgelost zijn'', dat er nog ,,verontrustende elementen'' zijn, maar is verder voorzichtig. Volgens Cox geeft het de indruk voor Prodi's verdediging te zijn geschreven.

Dit document vormt een scherp contrast met een tweede, veel kritischer rapport, dat is opgesteld door het hoofd van de interne accountantsdienst van de Europese Commissie, de Nederlander Jules Muis. De Nederlandse europarlementariërs Jan Mulder (VVD) en Michiel van Hulten (PvdA), beiden lid van de commissie begrotingscontrole, zeiden dat dit rapport ongunstig is voor eurocommissaris Solbes. [Vervolg EUROSTAT: pagina 4]

EUROSTAT

Te hoog risico voor fraude

[Vervolg van pagina 1] Uit de rapporten blijkt dat medewerkers van eurocommissaris Solbes al in 1999 van de fraude bij Eurostat op de hoogte waren. De Duitse europarlementariër Gabriele Stauner (CDU): ,,Ik kan mij niet voorstellen dat Solbes niet was geïnformeerd. Maar ook al is dat zo, dan moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen.''

Europarlementariërs zeiden dat de commissie voor begrotingscontrole na het gesprek met Prodi vanmiddag gewoon doorgaat met het onderzoek naar de politieke verantwoordelijkheid voor de fraude bij Eurostat. De commissie moet uiterlijk in december een rapport presenteren aan het voltallige parlement.

Volgens het rapport van Muis zijn er geen bewijzen gevonden van voortzetting van de fraudepraktijken bij Eurostat na 1999. Maar er is als gevolg van ,,het gebrek aan transparantie'' ook geen bewijs over hoe en wanneer de praktijken zijn geëindigd en wat er precies is gebeurd met onbekende hoeveelheden geld die de leiding van Eurostat op bankrekeningen had gezet die buiten de controle van de administratie van de Commissie vielen.

Het rapport van Muis kritiseert ook de hervorming die eurocommissaris Neil Kinnock in 2000 bij de Commissie heeft doorgevoerd. Deze hervorming is niet zodanig geweest dat eurocommissarissen tijdig de problemen bij Eurostat konden onderkennen. Muis kritiseert de verdediging van de inmiddels van zijn functie ontheven directeur-generaal van Eurostat, Yves Franchet. Deze heeft verklaard dat het geld op de bankrekeningen gebruikt werd om de toegenomen taken van Eurostat te financieren, omdat de in Luxemburg gevestigde instelling uit Brussel te weinig middelen kreeg. Franchet zou zichzelf niet verrijkt hebben. Maar volgens Muis was er zo'n gebrek aan controle, dat hierdoor sprake was van ,,een onaanvaardbaar hoog risico van fraude en onregelmatigheden''. Volgens Olaf, het Europees bureau voor bestrijding van fraude, wordt bij verschillende affaires van Eurostat in totaal bijna 5 miljoen euro vermist.