Parlement EU: strengere regels patent op software

Het Europees Parlement wil aanscherping van de voorwaarden waaronder octrooien kunnen worden verleend op software in technische apparatuur. Met ruime meerderheid keurden de Europarlementariërs amendementen goed op het voorstel van Europees Commissaris Bolkestein (Interne Markt). Veel Europarlementariërs vrezen dat een te ruime regelgeving voor octrooien op software de grote bedrijven een monopoliepositie verschaft, waardoor het midden- en kleinbedrijf bij innovatie wordt geremd.

Pagina 15