NOC*NSF hoopt op financiële steun van Lotto-fonds

Ter compensatie van de subsidiestop wil NOC*NSF dat de Lotto-gelden volledig aan de sport worden besteed. Dat kan, als de sportkoepel bereid is een afkoopsom van minimaal 150 miljoen euro te betalen.

Indien de sportbonden voor de verlaging van hun rijkssubsidies gecompenseerd willen worden met een verhoogde Lotto-uitkering, zal daar letterlijk een hoge prijs voor betaald moeten worden. De gezondheidsfondsen, die samen met de sport de Lotto-gelden verdelen, zijn bereid zich te laten uitkopen voor het gekapitaliseerde bedrag van hun jaarlijkse ontvangsten van 15 miljoen euro. Dat komt neer op een afkoopsom van minimaal 150 miljoen euro.

De suggestie om het Lotto-fonds in zijn geheel aan de sport te besteden, komt van voorzitter Blankert van de sportkoepel NOC*NSF. Hij zoekt alternatieven voor de subsidiestop bij de overheid en sneed weer een lang gekoesterde wens aan. Nu is de verdeling van Lotto-gelden: 70 procent voor sport en 30 procent voor gezondheidsfondsen. Er is jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro te verdelen, zodat de sport op zo'n 45 miljoen euro kan rekenen en 15 miljoen euro overblijft voor goede doelen. Met dat laatste bedrag zou de bezuiniging van 18 miljoen euro op de sportbegroting door de overheid goeddeels gecompenseerd worden.

Sinds 1 januari 2002 is NOC*NSF verantwoordelijk voor de verdeling van de Lotto-gelden aan de sport, zoals de Algemene Loterij Nederland (ALN) zorgdraagt voor de verspreiding van het geld onder de gezondheidsfondsen. Beide instellingen zijn sterk vertegenwoordigd in de bestuursorganen van de Lotto, dat gisteren in Rijswijk een nieuw kantoor opende. Zowel NOC*NSF als ALN heeft twee zetels in de vijfhoofdige raad van commissarissen en elk heeft drie vertegenwoordigers in de beneficiantenraad, die uit zeven leden bestaat en kan worden vergeleken met een aandeelhoudersvergadering van een bedrijf. Voorzitter van de raad van commissarissen is H. Alders, commissaris van de koningin in Groningen, en de beneficiantenraad wordt geleid door P. Blauw, oud-Tweede-Kamerlid van de VVD.

Als NOC*NSF voor 100 procent van de Lotto-gelden in aanmerking wil komen, moet het zaken doen in de beneficiantenraad. Voorzitter Blauw: ,,De opmerking van Blankert verbaast me niet; en ik heb er ook begrip voor. Trouwens, het zal niet voor het eerst zijn dat er in onze raad over de verdeelsleutel wordt gesproken. Alleen: ik geef Blankert weinig kans, omdat er voor wijziging van de statuten een vijfzesde meerderheid vereist is. Een oplossing? Misschien moeten de gezondheidsfondsen voor de BankGiroLoterij kiezen, waarmee ze nu ook al samenwerken. En anders zich laten uitkopen, maar ik verwacht niet dat NOC*NSF dat kan betalen.''

,,Waarom zou uitkopen niet het overwegen waard zijn'', vraagt beneficiantenraadslid J. van Deth zich af. ,,Het is een eenmalige uitgave, waarmee NOC*NSF ook in één klap van die verdeelsleutel verlost is. Er zal dan alleen een financiering voor de afkoopsom geregeld moeten worden.''

De voormalig algemeen directeur van de Nederlandse Hart Stichting vertegenwoordigt ALN in de beneficiantenraad en speculeert met zijn uitspraak op meer inschikkelijkheid van NOC*NSF nu de meeste sportbonden als gevolg van de bezuinigingsoperatie in financiële nood dreigen te komen. Van Deth: ,,Op zich is Blankerts opmerking over de verdelding van Lotto-gelden begrijpelijk, omdat de Lotto vooral een sportloterij is. Maar de gezondheidsfondsen hebben ook rechten opgebouwd en zij zijn eveneens sterk afhankelijk van dat geld.''

De gezondheidsfondsen die geld krijgen zijn: Nederlandse Hart Stichting, Nederlandse Kankerbestrijding, SKAN Fonds, Oranje Fonds, Nier Stichting, Prins Beatrix Fonds, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Nationaal Reuma Fonds, Stichting Aids Fonds, Astma Fonds, Diabetes Fonds, Maag Lever Darm Stichting, Hersen Stichting Nederland, Tuberculose Fonds, Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid, Nationaal Revalidatie Fonds en de Nederlandse Brandwonden Stichting.