`Niemand schuldig aan dood drie brandweerlieden'

Aan de dood van drie leden van de vrijwillige brandweer bij de grote brand in de Haarlemse Koningkerk in maart heeft niemand schuld. Wel was de bestrijding door de brandweer Haarlem onvoldoende gestructureerd.

Maar dit heeft niet geleid tot de dood van de drie brandweermannen. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde rapportage van het onderzoek naar de brand. De brandweermannen kwamen om nadat zij bedolven waren onder een instortende muur. Het onderzoek naar het ongeluk is uitgevoerd in opdracht van het college van B en W. De leider van het onderzoek, regionaal brandweercommandant R. Brons, constateerde dat het uitrukken van brandweerlieden niet vlekkeloos is verlopen. Door het ,,ongestructureerd'' ter plaatse komen van personeel ontstond een onoverzichtelijke situatie, zo staat in het rapport. De onderzoekers signaleerden ook dat er een strakke scheiding is tussen de verschillende onderdelen bij de brandweer. Zo wisselt personeel van brandpreventie nauwelijks kennis uit met de brandblussers. Binnen de laatste groep is een duidelijk scheiding tussen de vrijwillige brandweer en de beroepsmensen. Ze oefenen niet samen.