Miljoenen voor 800 extra conducteurs

De vier grote steden in de Randstad ontvangen de komende jaren extra geld voor meer personeel in het openbaar vervoer. Dat heeft minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) de gemeenten toegezegd.

De minister stelt dit jaar nog 27 miljoen beschikbaar voor de aanstelling van controleurs en conducteurs in tram en metro. Volgens haar berekening gaat het om 785 mensen, van wie een deel reeds werkzaam was in een gesubsidieerde Melkert-baan. De vervoersbedrijven kunnen de komende jaren ook rekenen op dit deze financiële ondersteuning.

In de begroting van Verkeer en Waterstaat werd reeds het accent gelegd op het aanpakken van de onveiligheid en het vandalisme in het openbaar vervoer. Het geld is afkomstig uit het fonds dat het kabinet had gevormd voor het Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer. Het plan is opgesteld met medewerking van de betrokken steden en voorziet onder meer in overeenkomsten waarin streefcijfers zijn opgenomen. Het publiek kan zo duidelijk zien of de veiligheid is verbeterd of niet.

Van de 27 miljoen die dit jaar beschikbaar is gaat een groot deel (12 miljoen euro) naar Amsterdam, waar 316 Melkert-banen worden omgezet in definitieve contracten en 72 nieuwe medewerkers in dienst worden genomen bij het vervoerbedrijf. Rotterdam krijgt 8,9 miljoen, waarvoor bijna 300 conducteurs aan het werk kunnen. De minister heeft Den Haag een bedrag van 5,7 miljoen gegeven voor een uitbreiding met 91 controleurs en conducteurs en Utrecht krijgt driehonderdduizend euro voor negen mensen. Anders dan in de andere steden gebruikt Den Haag het geld niet alleen voor meer mensen, maar ook voor de aanschaf van (video)apparatuur. Daaast werken de controleurs in Den Haag in mobiele teams.

Peijs verwacht ,,dat alle partijen hiermee een forse stap maken om de veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren''. De Tweede Kamer zal bij de behandeling van de begroting in november aangeven of het bedrag toereikend is. Uit onderzoek blijkt dat vooral de reizigers zich onveiliger voelen in het openbaar vervoer. In 2001 signaleerde 26 procent van hen dat gevoel, in 2002 steeg het percentage naar 29. Vorig jaar voelde 56 procent van het personeel zich onveilig, een jaar eerder was dat nog 58 procent.