Integratiebeleid is niet totaal mislukt

Dat het integratiebeleid ,,geheel en al mislukt'' is wordt ,,niet door de feiten gestaafd.'' Dat concludeert het Hilda Verwey-Jonker Instituut in zijn vandaag openbaar gemaakte rapport.

Het rapport over het integratiebeleid van de afgelopen dertig jaar is vanmorgen vrijgegeven na toestemming van de parlementaire onderzoekscommissie integratiebeleid die opdracht had gegeven tot het aanvankelijk vertrouwelijke onderzoek. Uit de Tweede Kamer kwam de afgelopen dagen toenemende kritiek op de betrokkenheid van het instituut, omdat het ook advies geeft aan overheden over integratiebeleid.

De parlementaire commissie is ingesteld omdat de Tweede Kamer het standpunt inneemt dat het integratiebeleid ,,onvoldoende geslaagd'' is. Het Verwey-Jonker Instituut neemt daarvan afstand. Volgens de onderzoekers komt de gedachte dat de integratie van immigranten tekortschiet vooral voort uit veranderende opvattingen bij de autochtone bevolking over allochtonen. In werkelijkheid is het integratiebeleid over het algemeen genomen juist ,,relatief succesvol.''

Voorzitter Blok (VVD) van de parlementaire onderzoekscommissie benadrukte gisteren dat het rapport een concept is dat werd gebruikt voor het vooronderzoek van de commissie. Zij trekt naar verwachting eind december haar eigen conclusies.

Gisteren uitten VVD-leider in de Tweede Kamer Van Aartsen en het nieuwe SP-lid van de commissie, Vergeer, twijfels over de onafhankelijkheid van het Verwey-Jonker Instituut. Zij sloten zich aan bij VVD-woordvoerder integratie Hirsi Ali, en ook bij SP'er Lazrak, die vorige week uit protest uit de commissie stapte.

Onderzoeksleider Jan Willem Duyvendak van het Verwey-Jonker Instituut verwerpt de kritiek. ,,We zijn het eens met de commissie dat we `onafhankelijk genoeg' zijn voor het onderzoek. Het gaat natuurlijk altijd om de balans tussen distantie en betrokkenheid'', zegt hij vandaag in gesprek met deze krant. De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut hebben van de commissie twee weken ontheffing van zwijgplicht gekregen om zich te verdedigen tegen de kritiek. Volgens het rapport schiet de integratie met name tekort ,,wanneer deze wordt gelegd naast de ambities van het kabinet-Balkenende''. De onderzoekers menen dat de discussie over het integratiebeleid is veranderd door toenemende spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. ,,Scheve ogen bij groepen autochtone Nederlanders, die zich voorbijgestreefd weten door allochtonen, verklaren wellicht meer dan het veronderstelde falen.''

PASSAGES: pagina 3

AFSTAND: pagina 7