In alle openbaarheid geheim

Als het om geheimhouding gaat, zet de Europese Unie alle middelen in. Tot verdriet van de voorstanders van openbaarheid. Maar gelukkig voor hen gebruikt Europa ook alle middelen om diezelfde geheimhouding te doorbreken.

Zo ook gisteren. De Europese Commissie eiste geheimhouding van drie rapporten over de Eurostat-affaire. Alleen de fractievoorzitters van het Europees Parlement en de leden van de commissie voor begrotingscontrole mochten de documenten inzien, maar uitsluitend in een streng bewaakte kamer in het parlementsgebouw in Straatsburg, waarin speciaal voor de gelegenheid nieuwe sloten werden gezet. Mobiele telefoons met microcamera's waren in de leeskamer verboden.

Het draaiboek van de Europese Commissie vereiste dat de pers pas hedenmiddag samenvattingen van de rapporten zou krijgen. Eerst moest Commissievoorzitter Romano Prodi achter gesloten deuren door de europarlementariërs worden gehoord over Eurostat, zodat zij niet al vooraf beïnvloed waren door opgewonden reacties van de pers.

De organisatie verliep vlekkeloos, maar die van het `openbare' Europa niet minder. Er werd zeer officieel over vergaderd in niet beveiligde kamers in het parlementsgebouw. Zodat, op het ogenblik dat de europarlementariërs hun op naam gestelde enveloppe met documenten in ontvangst konden nemen, in het perscentrum kopieën van dezelfde documenten werden gedistribueerd. Waar die vandaan kwamen bleef voor de meeste journalisten een mysterie.