Ikea geeft slecht werkklimaat toe

Uit een onderzoek door Somo, in opdracht van vakcentrale FNV, blijkt dat bij de productie van Ikea in Vietnam, Bulgarije en India sprake is van slechte arbeidsomstandigheden, een lage beloning en lange werktijden. Kinderarbeid is niet aangetroffen. Ikea erkent dat de arbeidsomstandigheden in deze landen niet voldoen aan de door haar opgestelde gedragscode. De werknemers, en regelmatig ook de eigenaren, blijken niet op de hoogte te zijn van Ikea's gedragscode. De vakbonden hebben erop aangedrongen dat de lokale vakbonden betrokken worden bij de uitvoering van de code. Ikea reageert in oktober op de voorstellen.