Heerenveen verkeerde in `duivels dilemma'

Met ruime meerderheid stemde de gemeenteraad van Heerenveen gisteravond in met een krediet van 1,8 miljoen euro voor de noodlijdende ijshal Thialf. Hiermee lijkt het ijsstadion gered.

Heerenveen zonder schaatstempel Thialf? Geen enkele fractie moest er gisteravond aan denken tijdens een extra raadsvergadering. Maar moest het daar 1,8 miljoen euro gemeenschapsgeld als risicodragend kapitaal in steken? vroeg een aantal raadsleden zich af.

PvdA-fractievoorzitter A. Duiker sprak van een ,,duivels dilemma''. Thialf balanceert op de rand van een faillissement. Na jaren van mismanagement, schimmige eigendomsverhoudingen, talloze directeuren en een schuld van 14 miljoen is het oude Thialf in feite al failliet. Vandaag vraagt directeur J. Nieweg surséance van betaling bij de rechtbank Leeuwarden aan. Daardoor maakt hij de weg vrij voor een bewindvoerder die met de 106 crediteuren gaat praten over een betalingsregeling. Ongeveer 70, vooral kleine schuldeisers, krijgen 90 tot 100 procent van hun vordering terug. Als tweederde van de crediteuren instemt, kunnen de overige geen vordering meer indienen.

Dit geldt ook voor accountantskantoor Bonnet, dat krachtens het schuldsaneringsplan 60.000 euro ontvangt, die men als vordering had op de voormalige moedermaatschappij Wijnheuvel van het oude Thialf. Bonnet legde eerder beslag op de aandelen en wil ze laten veilen. Dit kan volgens Nieweg niet, als een meerderheid van de schuldeisers akkoord gaat met een betatalingsregeling. Hij is overigens door Bonnet persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een bedrag van 358.711 euro, zo zei Nieweg gisteravond desgevraagd.

Essent en Aegon wilden elk voor 1,5 miljoen euro particpieren in een nieuwe Thialfholding, mits de gemeent hetzelfde zou doen. De raad keurde het voorstel gisteren goed, met 23 stemmen voor en drie tegen (ChristenUnie, twee VVD-raadsleden en één van Leefbaar Heerenveen). Zij het met het nodige gemor en ,,met de rug tegen de muur'', aldus PvdA-fractievoorzitter A. Duiker. Want een echt alternatief was er niet, behalve een faillissement, besefte hij en een meerderheid van de raad. En dat zou het einde betekenen van Thialf als internationale wedstrijdbaan met een A-status (waar Wereldbekerwedstrijden, WK's en EK's gereden mogen worden). ,,Dan zien we alleen nog wedstrijden op de buis uit Hamar en Calgary'', voorspelde VVD-raadslid S. Siebenga.

Thialf is een met emotie beladen onderwerp, verwoordde A. Hartsuiker van Leefbaar Heerenveen de gevoelens van de meeste raadsleden. Het exploiteren van een ijsbaan is geen taak van een overheid, vond hij en hij stemde tegen. En hoe verantwoord je het tegenover je burgers, wilde CDA'er W. van der Wal weten, dat er geen geld is voor de aanleg van een nieuwe weg, maar wel 1,8 miljoen voor Thialf? En moet een overheid wel opdraaien voor slecht management, vroeg J. Seldentuis (D66) zich af. A. Rijnbeek van Groen Links had twijfels, maar een meubelhal of pakhuis op de plek van Thialf, in geval van een faillissement, ging hem te ver.

Sportwethouder L. Buwalda (PvdA) noemde het een ,,historische vergissing'' als de raad niet zou instemmen met het reddingsplan. ,,Er ligt een fatsoenlijke regeling voor de crediteuren en het businessplan gaat ervanuit dat het eigen vermogen over vijf jaar boven de 50 procent ligt.'' Als het stadion zijn poorten sluit zou dat niet alleen imagoverlies betekenen voor Heerenveen, Friesland en Nederland, maar zouden ook 200.000 amateurschaatsers hun ijsvloer verliezen, stelde hij. Hij gaf toe dat het college een ,,politieke'' beslissing nam.

Een extra complicerende factor was dat een aanvankelijke mondelinge toezegging van de Friese gedeputeerde P. Bijman (CDA) aan het Heerenveense college van B en W om 800.000 euro bij te dragen aan de brandveiligheid van Thialf, werd ingetrokken, omdat dit in strijd zou zijn met Europese regelgeving voor staatssteun. De provincie Friesland draagt nu 600.00 euro bij als cofinanciering voor de kleine ijshal. Een motie van PvdA, VVD, CDA, en Leefbaar Heerenveen, gesteund door FNP en Groen Links, riep het college op om het geld alsnog los te krijgen van de provincie. In 1987 stootte de gemeente het nu 36 jaar oude ijsstadion juist af en gaf het de hal een miljoen gulden steun om een dreigend faillissement af te wenden.

Directeur J. Nieweg, die begin dit jaar aantrad, was ,,hartstikke opgelucht'' met het raadsbesluit. ,,Alleen een onvoorwaardelijk ,,ja'' van de raad kon Thialf redden. Was dit uitgebleven dan waren Aegon en Essent afgehaakt.'' Nieweg zal, op verzoek van de drie nieuwe aandeelhouders, als directeur aanblijven. Hij ontkomt er niet aan de abonnementen en toegangskaarten voor recreatieve schaatsers met tien procent te verhogen, zei hij. Verder wil hij in de zomermaanden diverse evenementen naar Thialf halen en de ijshockeyhal openstellen voor personeelsbijeenkomsten en diners. Burgemeester P. de Jonge (PvdA) was eveneens blij dat Thialf behouden is. ,,Er kan nu een gezonde start worden gemaakt met een gezonde exploitatie.''

    • Karin de Mik