Europese grondwet

Uw krantenkop van 20 september (`Meerderheid is voor Europese grondwet') klopt niet. Niet 51 procent is voor de Europese grondwet, maar 37 procent. Die 37 procent veranderde in 51 procent nadat de ondervraagden informatie over de grondwet kregen. Uit algemeen aanvaarde onderzoeksnormen volgt dat zo'n gewijzigd percentage alleen voor het cohort geldt, en niet voor de bevolking als geheel. De correcte uitspraak in deze blijft dat 37 procent van de bevolking voor een Europese grondwet is.

Een ernstiger punt is dat de toename van 37 procent naar 51 procent, nadat de respondenten meer informatie over de grondwet kregen, misleidend is. Dat hangt immers af van welke informatie de respondenten over de grondwet kregen. Waarschijnlijk heeft men een aantal positieve punten van de grondwet genoemd, waardoor het percentage toenam van 37 procent naar 51 procent. Had men een aantal nadelen van de grondwet gegeven, dan had het percentage bijvoorbeeld kunnen zakken van 37 procent naar 17 procent. Die 51 procent zegt dus vrij weinig. Zowel de feiten als de conclusies van uw stuk kloppen dus helaas niet.

Heeft u vragen of opmerkingen over de krant? Mail aan lezerschrijft@nrc.nl