Enschede niet klaar met vuurwerkramp

Het besluit het onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede te staken, ligt nog steeds gevoelig. Dat bleek gisteren weer op een informatieavond.

Zet hoge functionarissen van politie en justitie achter een tafel, laat ze een zaal met slachtoffers van de vuurwerkramp omstandig uitleggen dat álles, maar dan ook álles gedaan is om de oorzaak van de ramp te achterhalen. Dan ontstaat vanzelf meer begrip voor de beslissing die in mei werd genomen om een punt achter het politieonderzoek te zetten.

Het idee achter de informatieavond voor slachtoffers van de vuurwerkramp is duidelijk. Maar het was gisteren uitgerekend recherchechef R. de Boer van de politie Twente die de deur toch weer op een kier zette. Het politieonderzoek is formeel dan wel afgesloten, hield hij de ongeveer tachtig aanwezigen voor, maar kan over een aantal jaren best heropend worden. ,,De situatie, met name de verhouding tussen een paar mensen, moet dan wel anders zijn. Er moet iemand zijn die ons wat kan vertellen, dat is mijn overtuiging.''

Weet De Boer wie het eerste vlammetje op het terrein van S.E. Fireworks heeft aangestoken, maar kan hij het alleen niet bewijzen? ,,Ik heb niet bepaalde verdachten op het oog'', haast hij zich te zeggen. ,,Het is een aanname die gestoeld is op andere cold cases. In bijvoorbeeld moordonderzoeken gaan mensen die vanwege een familierelatie hun mond niet opendoen, later soms wel praten. En het eerste vlammetje is door menselijk handelen veroorzaakt, daar ben ik van overtuigd. Er moet dus informatie zijn die in zeer kleine kring bekend is.''

Het is koren op de molen van de slachtoffers die willen dat de politie door blijft spitten. ,,Je moet tipgeld uitloven. Desnoods een miljoen euro. Geld lokt altijd'', weet H. Huigen. Maar De Boer wuift de suggestie van de hand. ,,Het zit hem niet in het geld.'' En ook de tip om Interpol in te schakelen, wordt voor kennisgeving aangenomen. ,,Wij hebben alles, maar dan ook echt alles onderzocht.'' Het honderd man sterke Tolteam heeft in totaal 150.000 manuren in het onderzoek gestoken. In die tijd zijn onder meer vierhonderd tips nagetrokken, vijfhonderd autowrakken onderzocht, is er met 3.100 betrokkenen gesproken en het complete GSM-verkeer op 13 mei 2000 in het rampgebied geanalyseerd. Het heeft veel informatie opgeleverd, maar niet over het eerste vlammetje. ,,Daar hebben wij als politie ook moeite mee. Dat doet pijn'', zegt De Boer.

Officier van justitie M. Kunst en advocaat-generaal A. Welschen moeten het vervolgingsbeleid verdedigen. Waarom is André de Vries vrijgesproken? Waarom is de oud-eigenaar van S.E. Fireworks niet vervolgd? En waarom gaat de overheid vrijuit, wil de zaal weten. Vervolging van de overheid was ,,geen haalbare kaart'', zegt Kunst, verwijzend naar een arrest van de Hoge Raad. De zaal snapt het niet. Welschen vindt dat het omvangrijke onderzoek met de veroordeling van de beide directeuren van S.E. Fireworks ,,een mooi resultaat'' heeft opgeleverd. ,,Net geen 100 procent'', vanwege de vrijspraak voor André de Vries, die werd verdacht van de brandstichting. ,,Maar vrijspraak betekent niet dat hij schuldig of onschuldig is'', zegt Welschen. Enschede kan het beste leren leven met de feiten, zegt hij. ,,Hoe moet dat dan?'' wordt er vanaf de eerste rij geroepen. Achter de tafel blijft het stil.

    • Martin Steenbeeke