Duyvendak

In het hoofdartikel Integratie in onderzoek (22 september, pagina 7) wordt Jan Willem Duyvendak aangeduid als hoogleraar Opbouwwerk. Sinds 1 juli van dit jaar is hij hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.