AWVN-werkgevers willen akkoord pensioenregeling

Werkgeversorganisatie AWVN wil met vakbonden en de overheid een pensioenconvenant sluiten om de arbeidsparticipatie van ouderen te verhogen. Dan moet het kabinet de sociale partners wel meer ruimte geven om huidige pensioenregelingen zorgvuldig om te bouwen. Zo moeten werknemers door middel van een levensloopregeling de mogelijkheid behouden om twee jaar voor hun 65ste verjaardag volledig met pensioen te gaan.