Twijfel juristen over pardon

De landsadvocaat betwijfelt of de eenmalige pardonregeling van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) juridisch voldoende is onderbouwd.

Pagina 2