Sportbonden schakelen juristen in

De twaalf sportbonden die al per 1 januari 2004 hun overheidssubsidie kwijtraken, proberen gezamenlijk de maatregel op juridische gronden tegen te houden. Dat hebben zij gisteravond besloten op nationaal sportcentrum Papendal bij een crisisberaad van alle door bezuinigingen getroffen sportfederaties.

Directeur Johan Wakkie van de hockeybond, die als woordvoerder van `de twaalf' optreedt, heeft op grond van een eerste analyse door juristen de stellige indruk dat stopzetting van de subsidie per 1 januari onrechtmatig is. Hij spreekt mede namens de honk- en softbalbond, cricketbond, golffederatie, kanobond, motorsportbond, schaatsbond, wielrenunie, rolschaatsbond, klim- en werksportbond, dansbond en autosportfederatie.

Wakkie: ,,Schijnbaar heeft het ministerie van VWS op juridisch advies een opzegtermijn van een half jaar in acht genomen. Om die reden werd op 27 juni de bonden een brief gestuurd waarin melding werd gemaakt van de op handen zijnde bezuinigingsoperatie. Maar de tekst is uitermate vaag; het is een waarschuwing in de zin van: wees voorzichtig met de uitgaven. Pas in een brief van 22 september werd aangekondigd dat de subsidie per 1 januari wordt stopgezet. Voor de hockeybond gaat het om 450.000 euro. Als die termijn van een half jaar rechtmatig is, zou die pas mogen gelden vanaf 22 september en niet vanaf 27 juni.''

De twaalf bonden die op korte termijn worden gekort en niet tot 2006 de tijd krijgen zich op de inkrimping in te stellen, vallen onder de norm van tien procent. Elke sportbond waarvan de overheidssubsidie minder dan tien procent van de begroting bedraagt, moet de subsidie per 1 januari inleveren. In die berekening zijn naast de subsidie voor instandhouding van het bondsbureau ook de bijdragen voor topsport, sportmedisch beleid en kadervorming opgenomen. Met een totaal van 630.000 euro aan subsidie op een begroting van 7,3 miljoen euro kwam de hockeybond uit op 8,6 procent.

Het voornemen van VWS om na de bezuinigingoperatie vanaf 2006 vijf miljoen euro te herinvesteren in sport, kan Wakkie's ongenoegen niet wegnemen. ,,Dat geld is bestemd voor projectsubsidies en wordt uitgekeerd aan de gemeenten, niet aan de bonden. En het is dan nog maar de vraag of wij daarvoor in aanmerking komen. We moeten nu mogelijk mensen ontslaan om straks via een projectsubsidie tijdelijke krachten aan te stellen. Dat is toch raar.''

Voorzitter Hans Blankert van de sportkoepel NOC*NSF lanceerde gisteren tijdens het crisisberaad opnieuw het voorstel te komen tot een zogenoemd huis van de sport, bij voorkeur op Papendal. De uiteenlopende bonden zouden hier door intensieve samenwerking de krachten kunnen bundelen. Een gevoelig punt, omdat de meeste bonden moeite hebben met de decentrale ligging van Papendal.

Tweede-Kamerlid Erica Terpstra (VVD) kreeg gisteren een petitie overhandigd. Als kandidaat-voorzitter van NOC*NSF nam zij die zonder terughoudendheid in ontvangst. ,,Dat kan ik doen, omdat mijn partij tegen de bezuinigingen in deze vorm is'', zei Terpstra.