Singapore `bekent' tachtig executies in negen maanden

Singapore heeft de afgelopen negen maanden ,,zeventig à tachtig'' mensen geëxecuteerd. Dat heeft minister-president Goh Chok Tong gisteren verklaard in het BBC-programma Hardtalk. Daarmee is het aantal executies dit jaar sterk gestegen. De afgelopen drie jaar werden tussen de twintig en 28 mensen opgehangen.

Singaporese regeringsfunctionarissen praten vrijwel nooit over executies in de stadstaat die als zeer streng bekend staat en waar de criminaliteit uiterst laag is ten opzichte van andere landen in Azië.

Volgens de mensenrechtenorganisatie Amnesty International behoort Singapore - met vier miljoen inwoners - verhoudingsgewijs tot de top van de landen waar de meeste executies ter wereld plaatshebben. Alle executies worden uitgevoerd door ophanging en telkens bij zonsopgang op een vrijdag. Driekwart van de uitgevoerde doodstraffen is opgelegd wegens drugshandel.

Premier Goh geeft geen verklaring voor de verdrievoudiging van het aantal ophangingen dit jaar. ,,Ik denk dat het er ergens tussen de zeventig en tachtig zijn. Precies weet ik het niet.'' Gevraagd waarom hij het exacte aantal niet weet reageert Goh: ,,Ik heb belangrijkere zaken om me zorgen over te maken. Ik tel ze niet.''

Wanneer de rechter vaststelt dat iemand meer dan 15 gram heroïne of 30 gram cocaïne of 500 gram cannabis heeft gesmokkeld, volgt automatisch de doodstraf. Zo werd in september 1994 de Nederlander Johannes van Damme opgehangen wegens het smokkelen van 4,32 kilo heroïne. ,,Als je ze niet straft en het lukt ze hun drugs Singapore binnen te krijgen, dan zullen meer mensen door hun daden gestraft worden'', meent Goh.

Volgens een regeringswoordvoerder zijn vorig jaar 28 mensen geëxecuteerd, in 2001 27 en in 2000 21. De president kan gratie verlenen als de ter dood veroordeelde daarom vraagt, maar vrijwel nooit wordt gratie verleend.

Op geen enkele manier is in Singapore ooit duidelijk dat een executie is uitgevoerd. Berichten in de door de staat gestuurde media ontbreken en een debat over de doodstraf wordt in Singapore niet gevoerd. Wel publiceerde de oppositionele organisatie Think Center onlangs een internet-onderzoek waaruit blijkt dat 68,5 procent van de ondervraagden tegen de doodstraf is.