Remkes vergroot greep op politie

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) vergroot al volgend jaar zijn zeggenschap over de politie. Korpsbeheerders (burgemeesters) moeten dan direct verantwoording afleggen aan de minister over zaken als personeelsbeleid, automatisering en naleving van prestatiecontracten. De minister krijgt bijvoorbeeld de bevoegdheid korpsbeheerders te vervangen. Voor deze aanpassingen is wijziging van de Politiewet nodig.

Dat blijkt uit een notitie van Remkes die naar verwachting vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Gisteren besprak de Raad voor Binnenlandse Veiligheid het voorstel, bevestigen bronnen rond het kabinet. Remkes kondigde deze maand bij de presentatie van zijn begroting aan dat hij meer directe zeggenschap wil over de politie.

Nu zijn de 26 regiokorpsen over hun beleid nog verantwoording schuldig aan de regionale raden van korpsbeheerders. Het regionale politiebestel werd tien jaar geleden gevormd door samenvoeging van gemeente- en rijkspolitie. Door de Politiewet te wijzigen wil Remkes de politiekorpsen beter kunnen aansturen. Hij heeft nu te weinig directe invloed op de decentraal georganiseerde regiokorpsen, terwijl hij er wel politiek verantwoordelijk voor is.

Remkes wil onder meer zijn greep op het personeelsbeleid vergroten. Zijn oogmerk het politieapparaat in 2010 met 4.000 man te hebben uitgebreid wordt nu gefrustreerd doordat regiokorpsen veel minder dan de jaarlijks vereiste 2.000 aspirant-agenten naar de opleiding sturen. Die terughoudendheid vloeit voort uit onzekerheid bij de korpsen over de betaling van die opleiding.

Ook de afspraken die Remkes wil maken met de korpsen om de criminaliteit terug te dringen, de prestatiecontracten, kunnen volgens hem beter worden nageleefd als de korpsbeheerders direct op ministerieel niveau verantwoording moeten afleggen.

In het Recherchemagazine van deze maand wierp ook minister Donner (Justitie), medeverantwoordelijk voor de politie, al de vraag op ,,of we in Nederland wel kunnen werken met 26 autonome politiekorpsen. (...) Dat zijn vragen waar de minister van BZK en ik mee bezig zijn.''

POLITIE: pagina 2

    • Egbert Kalse
    • Jos Verlaan