`Recall' in Californië gaat door

De bijzondere verkiezingen over het lot van Californië's gouverneur Gray Davis gaan gewoon door op 7 oktober. Het belang van ordelijke verkiezingen is groter dan het risico van ongetelde stemmen.

Dat besliste het federale Hof van Beroep in San Francisco.

De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU, die de zaak had aangespannen, gaat niet in beroep tegen de uitspraak. Dat betekent dat het Supreme Court in Washington DC zich vooralsnog niet hoeft uit te spreken in een gevoelige verkiezingszaak. Het hoogste Hof moest in 2000 wel oordelen over de problemen in Florida bij het tellen van de stemmen voor de presidentsverkiezingen.

De uitspraak van gisteren haalt een streep door het eerdere vonnis van een driekoppige Kamer uit het zelfde Hof. Vorige week maandag oordeelde het Hof dat de verkiezingen niet volgens plan konden doorgaan omdat 40.000 kiezers het risico liepen voor niets te gaan stemmen. Dat kwam door het gebruik in zes Californische districten van de ook in Florida omstreden ponskaart-systemen.

Een elfkoppige Kamer uit het Ninth Circuit Court of Appeals vonniste gisteren unaniem dat te veel geld en democratische verwachtingen waren geïnvesteerd in de recall verkiezingen op 7 oktober. Honderdduizenden burgers hebben al per post gestemd. Alle campagnes zijn ingesteld op een beslissing over twee weken.

Volgens het Hof zijn er geldige redenen om bezorgd te zijn over een bevredigend verloop van de verkiezingen vanwege de verouderde stemmachines in sommige districten. Maar het Hof sloot niet uit dat bij gebleken problemen daar na afloop van de verkiezingen door hertelling nog het nodige aan kan worden gedaan.

De uitspraak is met gejuich begroet in de conservatieve kringen die zich hadden ingezet voor deze actie tot verwijdering van de gouverneur, die pas vorig najaar werd herkozen voor een vierjarige ambtstermijn. Ook gouverneur Davis zei graag de beslissing zo snel mogelijk achter zich te hebben; hij hoopt dat de burgers hun enthousiasme voor verwijdering laten varen bij gebrek aan aantrekkelijke alternatieven.

De enige Democraat die kandidaat is voor vervanging van de Democratische gouverneur is de plaatsvervangend gouverneur Cruz Bustamante. Hij kreeg in een andere rechtszaak te horen dat hij vier miljoen dollar moet teruggeven die hij van groepen indianen heeft gekregen. Bustamante leidt in de opiniepeilingen, op de voet gevolgd door de gematigde Republikein Arnold Schwarzenegger en de conservatievere Republikein Tom McClintock. Zij allen (plus de progressieve columniste Arianna Huffington en de Groene Peter Camejo) zouden vanavond meedoen aan het enige tv-debat waarbij Schwarzenegger aanwezig is.