Rapport over integratie wellicht vrij

De parlementaire commissie-Blok die het integratiebeleid van de afgelopen dertig jaar onderzoekt, gaat zich ,,beraden of geheimhouding nog wel verstandig is''.

Dat zei commissievoorzitter Blok vanmorgen desgevraagd. Vanmorgen pleitte SP-leider Marijnissen, de initiatiefnemer tot het parlementaire onderzoek naar het integratiebeleid, in dagblad Trouw voor het snel openbaar maken van een omstreden rapport van het Verwey-Jonkerinstituut, dat hij zelf al gelezen heeft.

Gisteren kwam hernieuwde kritiek uit de Tweede Kamer op de betrokkenheid van het sociaal-wetenschappelijk adviesbureau Hilda Verwey-Jonkerinstituut bij dat vooronderzoek. Het Kamerlid Hirsi Ali, VVD-woordvoerder over integratie, vindt dat toenmalig directeur Jan Willem Duyvendak van het Hilda Verwey-Jonkerinstituut dit voorjaar ,,had moeten weigeren'' het vooronderzoek uit te voeren. Volgens Hirsi Ali zijn Duyvendak en het instituut als adviesorgaan door de jaren heen te nauw betrokken geweest bij de vorming van het integratiebeleid dat de commissie nu onderzoekt.

Hirsi Ali sluit zich met haar kritiek aan bij SP'er Lazrak. Hij stapte vorige week uit de parlementaire commissie, uit protest tegen de betrokkenheid van het Verwey-Jonkerinstituut.

De opmerkingen van Hirsi Ali en Marijnissen worden door Kamervoorzitter Weisglas betreurd, zo liet hij vanmorgen weten. Volgens Weisglas is het gebruikelijk dat een parlementaire onderzoekscommissie ,,haar eigen conclusies formuleert'', waarover de Tweede Kamer daarna een debat voert.

Hirsi Ali's partijgenoot Blok reageerde vanmorgen geïrriteerd op haar kritiek. ,,Hirsi Ali heeft voor haar beurt gesproken, het is tegen de spelregels.'' De commissie Blok heeft met het Verwey-Jonkerinstituut, net als met andere betrokken instanties, contractueel geheimhouding afgesproken tot de afloop van het onderzoek. Op schending van deze afspraak staat een boete van 150.000 euro, zo bevestigde Blok vanmorgen. Dat geldt ook voor Duyvendak, die in juli is vertrokken als directeur van het Verwey-Jonkerinstituut, maar nog wel betrokken is bij het onderzoek.

Volgens Blok wilde de commissie met de geheimhouding ,,voorkomen dat deelrapporten van de commissie vroegtijdig op straat liggen.'' Volgens Blok gebeurt dat nu toch. Gisteren sprak de commissie daarover al met het Verwey-Jonkerinstituut en Duyvendak.

Volgens Hirsi Ali is Duyvendak ongeschikt voor het onderzoek omdat hij als prominent GroenLinks-lid ,,uitgesproken ideeën'' over de multiculturele samenleving heeft. ,,Dan is het logisch dat mensen die vinden dat het integratiebeleid is mislukt, zoals ik, ons in de maling genomen voelen door zijn betrokkenheid.''

Waarnemend fractievoorzitter Marijke Vos noemt de discussie over de partijpolitieke kleur van Duyvendak ,,een merkwaardige zaak. Tal van wetenschappers hebben een politieke kleur, maar dat diskwalificeert ze niet.''

De parlementaire commissie, die in april is ingesteld, begon vanmorgen aan de tweede dag van haar openbare hoorzittingen. Zij hoorde oud-directeur Coördinatie Minderheden Beleid op het ministerie van Binnenlandse Zaken Molleman, die zei te hopen dat de commissie nog in staat blijkt om een onafhankelijk onderzoeksrapport af te leveren. ,,Het is een hype'', aldus Molleman, ,,om te zeggen dat het integratiebeleid is mislukt. Het blijkt zelfs een voorwaarde te zijn om te kunnen functioneren in deze commissie.'' Volgens Molleman is het echter onmogelijk om te zeggen of het geslaagd of mislukt is. ,,Het is een beleid van lange adem, met vallen en opstaan.''

Volgens Hirsi Ali betreft haar kritiek alleen het Verwey-Jonkerinstituut. ,,Ik heb mij over de commissie niet uitgelaten. Dat past mij niet als Kamerlid dat straks over de resultaten van de commissie moet oordelen.''