Opvangtehuis voor teruggestuurde ama's in Angola

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) zou vandaag in Angola een opvangtehuis voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) openen. Daar kunnen de Angolese jongeren worden opgevangen die in Nederland geen verblijfsvergunning krijgen en worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Het ama-opvanghuis heet Mulemba en ligt net buiten de hoofdstad Luanda. Het Nederlandse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking heeft de voorziening betaald. Nederland voert sinds juni 2001 een beleid dat zich richt op terugkeer van uitgeprocedeerde Angolese asielzoekers. Begin dit jaar stemde het Afrikaanse land in met de terugname van landgenoten en werkt daar sindsdien aan mee door hun identiteit vast te stellen en reisdocumenten te verstrekken.