Minder winst voor Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft in het eerste halfjaar een winstdaling van 10 procent te verwerken gekregen. Het nettoresultaat kwam uit op 35,9 miljoen euro, zo staat in het gisteren verschenen halfjaarbericht. De bank had al gerekend op een winstdaling. De aflossing van een groot aantal leningen met hoge rentepercentages heeft de omzet onder druk gezet. ,,Aangezien de inkomsten nagenoeg geheel bestaan uit rentebaten, heeft dit een navenante invloed op de nettowinst'', aldus de NWB. De bank is actief met kredieten voor sociale woningbouw, gemeenten en waterschappen.